Nattvard i svenska kyrkan

2000-04-01

Fråga

Hej Fader Daniel!
Vet du eller? Vet du vad protestantiska präster gör eller?
Efter mässan dricker de upp nattvardsvinet och mumsar upp oblaterna. Det är många som gör så. De gör skillnad på det som är konsekrerat eller vad det heter och det som inte är det men att hälla i sig vinet och käka upp oblaterna efteråt är ju helt......... hittar inte ord..... Edvin

Svar

Hej Edvin
Ja det är ju så att man i Svenska kyrkan måste ge vinet vid varje nattvardsgudstjänst till dem som går fram för nattvardsgång. Dessutom går alla fram så gott som. Om det blir vin kvar måste det konsumeras eller kastas bort eftersom det inte kan omkonsakreras.

Hos oss är det annorlunda. Man ger bara Kristi blod vid vissa speciella tillfällen; t.ex. konfirmation, vigsel och för små grupper. Sedan går aldrig alla deltagare fram eftersom man behöver ha biktat sig för inte alltför länge sedan för det. Det som blir kvar då är aldrig så mycket att det är risk att prästen blir berusad. De oblater som blir över (vi kallar dem för hostior) läggs efter mässan in i tabernaklet. Inför tabernaklet lyser det alltid en röd lampa som kallas för evighetslampa, för att påminna om Guds närvaro genom att Kristi kropp förvaras där.

Team fråga prästen!