Symboler


2000-05-07

Fråga


Jag är en kille i åttan som gärna vill veta lite grann om katolska symboler och hur det ser ut inuti en katolska kyrka och gärna varför ni använder just de symbolerna och varför er kyrkas innandöme ser ut så. Jag vore väldigt glad och tacksam om du vill svara.
MVH /Viktor

Svar:

Hej Viktor
I en katolsk kyrka finns det alltid ett tabernakel. Tabernaklet skall placera i kyrkorna på en av de viktigaste platserna och omges med den största vördnad. I tabernaklet förvaras det konsakrerade brödet, som är Kristi kropp. I nära anslutning till tabernaklet finns en evighetslampa (röd tänd lampa), som visar att här i tabernaklet är Kristus närvarande.

Vid ingången till en katolsk kyrka finns det en vigvattenskål. När man kommer in i kyrkan doppar man fingret i vigvattenskålen, gör korstecken och påminner sig sitt dop. I en katolsk kyrka finns det också en eller flera biktstolar. Bikten behöver inte äga rum i biktstolen. Det är också vanligt att man biktar sig i ett samtalsrum. Vidare finns i katolska kyrkor tavlor med de fjorton stationerna för Jesu lidande. Speciellt under fredagar i Fastan före påsk är det vanligt att man har särskilda korsvägsandakter. I kyrkbänkarna brukar det finnas knäfallsbänkar för att underlätta knäfallet. Vid Mariastatyn brukar man tända ljus. Man tillber ej Maria men man vördar henne och ber om hennes förbön. Ofta finns det även andra statyer av olika helgon.

De ovan nämnda föremålen är typiska för katolska kyrkor och finns endast i undantagsfall i andra kyrkor. Andra föremål är gemensamma för de flesta kristna kyrkor. I centrum finns altaret, där mässan firas, där offret förrättas med Kristus som offerlammet. Dopen äger rum vid dopfunten.

Du kan också läsa om katolska symboler på vår sida på: http://www.katoliknu.se/html/artcl_symboler.htm

Gud välsigne dig./fader Daniel