Dogm

(Fråga 1 2005-12-13, Fråga 2 2005-12-15)

Fråga 1

Hur fastställs en dogm? Vad gör dogmen officiell, vilken är dess legetimeringsgrund? Blir dogmen officiell endast om den ingår i en trosbekännelse eller kan den formuleras självständigt i förhållande till trosbekännelsen?
mvh//Simon

Svar 2


Något i den katolska tros- och moralläran blir dogm genom att påven som kyrkans högste herde uttryckligen förklarar det som sådan. Det gör han inte på måfå, utan genom den helige Andens bistånd som Kristus har utlovat kyrkan och efter att hört med alla andra biskopar. Trosbekännelsen/r kan ses som den tidiga kyrkans grundläggande dogmer.De senare dogmerna kompletterar och förtydligar tidigare.

Team fråga prästen!
top

Fråga 2

Hej Peter.
Tack så mycket för ditt svar, jag har dock några följdfrågor: I vilken kanon samlas då dogmerna och hur stort omfång dogmer finns det i den katolska kyrkan? är detta något som den vanlige katoliken bör kunna eller kräver det ett mer avancerat studium för att lära känna dogmerna? Hur förs nya dogmer ut från påven och biskoparna till folket? Mvh//Simon

Svar 2

Hej igen!
De formellt förkunnade dogmerna är inte alls många. På de gamla koncilierna - Nicea, Kalcedon m.fl - formulerade man så fundamentala trossanningar som att Gud är En i Tre personer, att Jesus Krisus är sann Gud och sann människa, En person, men Två naturer. Därför kallas Maria med rätta Guds moder. Oftast sammanfattas läran i koncilernas 'canones'. korta satser, t.ex.: "Den som säger, att Fadern är olik Sonen och Anden - Anathema sit /den må vara utanför (kyrkan). Tidigt utformades det viktigaste av det kristna budskapet i trosbekännelser. Så har man fortsatt under medeltiden att precisera och nyformulera tron.

Först i nutid har enskilda satser blivit dogmatiserade: Påvens ofelbarhet i frågor om tro och liv, och Mariadogmerna. En dogma förkunnas inte på måfå eller av lust och lynne, utan endast när en allvarlig tvistefråga hotar att vilseleda folket. Då fastställer biskoparna med påven vad som är Jesu Kristi budskap. Utöver dessa handlingar av kyrkans extraordinära läroämbete tar det ordinarie läroämbetet löpande ställning till tidens frågor genom encyklikor/rundskrivelser, herdabrev, mm. Hela kyrkans förkunnelse är en levande process som slutar med predikningar, undervisning och de enskilda katolikers liv.

Team fråga prästen!