Therese av Jesusbarnet


Fråga

Till Karmelitorden

Jag har läst "Therese av barnet Jesus, SJäLVBIOGRAFISKA SKRIFTER". På sidan 144 säger Therese:
"Jag har ofta märkt att Jesus inte vill ge mig några förråd, han livnär mig i varje ögonblick med en helt ny föda; jag finner den i mig utan att veta hur den kommit till...Jag tror helt enkelt att det är Jesus själv, dold i mitt innersta, som behagar verka i mig och inger mig allt det han vill att jag skall göra i det givna ögonblicket."

Kan någon svara på vad denna helt nya föda är? Finns denna föda eller energi omnämnd någonstans i skriften?

Tacksam för svar, Lars

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår av Guds mun."

Svar:

Jag vidarebefordrade ditt mejl till Karmelitnnorna i Glumslöv och de skickade mig följande svar.

Team fråga prästen!

Therese av Jesusbarnet levde helt förenad med Gud. Det är den helige Ande, Jesu ande som lever och verkar i henne. Den helige Ande inger henne varje ögonblick van han vill att hon skall göra. Ja det är till och med Han som utverkar det i henne

När Therese talar om en helt ny föda, har hon just skrivit att Jesus inte vill ge henne några förråd. Han livnär henne i varje ögonblick.

Alltså varje ögonblick får hon en helt ny föda.

Hos Johannes Kap 4, vers 32 säger Jesus: Jag har mat att äta som ni inte känner till—och vidare—Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och hatt fullborda hans verk.

- Så kan vi säga att Therese fick varje ögonblick en helt ny föda för att göra Guds vilja och behaga honom i allt. En helt ny föda- en ny impuls, ett nytt ljus, en ny kraft, en ny nåd.

Jag hoppas att mitt svar tillfredsställer Er och att den helige Ande må upplysa Er inifrån

Därför ber vi och sänder vi våra bästa hälsningar i Herren.

Karmelitnunnorna i Glumslöv.