Thomasevangeliet

2001-01-08


Fråga


Vi är är en katolik och en protestant som precis fått nys om Thomas evangelium. Vi har hittat lite intressanta saker bl.a "Guds rike finns inom er och runt om kring er, inte i byggnader av trä och sten. Klyv en trä bit och jag är där, lyft en sten och ni skall finna mig..."   Vi vet också att katolska kyrkan anser detta evangelium som kätteri. Vi däremot tycker att det låter logiskt och trevligt. Det betyder ju att Jesus säger att han och Gud finns överallt och det låter ju bra. Men, just det, då skulle ju inte kyrkor behövas. är det därför ni inte har godkänt det?  För att eran kyrka ska skyddas?  Vi har absolut inget emot kyrkan, vi båda är troende och det kan vara väldigt skönt att med en präst eller vara med i mässan. Vi är bara nyfikna på, varför ni inte vill ha med Thomas evangeliumet att göra. Man tror ju att det är självaste Jesus ord som Thomas har skrivit ned.
mvh. Sinikka och Linnéa.

Svar

Hej

Det finns två Tomasevangelier; ett som talar mycket om Jesus barndom och ett som består av dialoger mellan Jesus och andra personer. I många utgåvor har detta sista Tomasevangelium fogats in i det första med Jesu barndom. Vilket av dem har du läst?

Det första är av gnostiskt ursprung och det andra är förmodligen mer manikeiskt och senare. Det heter Tomasevangeliet förmodligen för att det är en lärjunge till Mani, grundaren av manikeismen, som skrev det och som hette Tomas. Han har förmodligen använt olika Jesusord som kommer från en källa som är parallell till dem som evangelisterna har använt sig av. Men dessa ord verkar ha omarbetats enligt den gnostiska läran. Den innehåller bl.a. idéer som går ut på att Gud och kosmos är samma sak i sitt innersta väsen eftersom kosmos har kommit till genom emanationer från Gud. I kosmos finns dock onda element inblandade som härrör från en ond gud. Man har två gudomliga principer alltså; en god och en ond. Den onda är Gamla Testamentets Gud som skapade världen och materian som är ond och den goda guden är den som frälser från den onda och som ger gnosis, alltså kunskapens ljus som befriar de gnistor av ljus som finns inblandade i denna världen. Inom gnosticismen finns dock många olika riktningar och läror. Men grunderna är de samma i stort sett. Kyrkan under de första århundradena erkände inte gnostikernas läror som autentiskt kristna eftersom de inte stämde överens med apostlarnas undervisning som finns traderad i Kyrkans levande minne och obrutna tradition från Jesus till apostlarna till biskoparna deras efterträdare. Faktum är att gnostikerna fick sina läror från grekisk filosofi (platonism, stoicism, pytagorism), iransk Zoroastrism, syro-fenicisk kosmologi, babylonisk astrologi, indisk religion, t.ex. buddhismen och egyptiskt religion. De består alltså av en blandning av förkristna läror som inte stämmer överens med Jesus och apostlarnas lära om enda Gud som är god och om hans ende Son Gud lika med honom. Enligt Kyrkans tro är inte materien ond och inte heller lika med Gud, utan något som Gud skapat och som är helt annorlunda än han. Gud är evig, materien är begränsad och förgänglig. Gud är oskapad och materien skapad. Gud är absolut alltså odelbar, materien är delbar. Gud är perfekt och fullkomlig medan den materiella världen är ofullkomlig och under utveckling.

I Nag Hammadi fanns en gnostisk sekt och de skrifter som man har hittat där är denna grupps heliga böcker och uttrycker den tro de hade. Kyrkan på den tiden erkände alltså inte denna grupp som kristen. Om du vill veta lite om hur urkyrkan betraktade gnostikerna så kan du läsa Första Johannesbrevet. Detta brev har skrivits just på grund av problematiken med gnostikerna. När det talas om antikrister och sådana som förnekar att Kristus har kommit i köttet så avser gnostikerna på den tiden.

De brydde sig inte heller om kärleksbudet:

Nag Hammadigruppen är en något senare företeelse, men lärorna är i grunden de samma: att förneka inkarnationen, Kristus som både Gud och människa och Kyrkan som Kristi kropp. Deras läror var mer utvecklade och innehöll alltså också spekulationer om Gud som skapare, skapelsen.

Läs också:
"Søg og I skal finde" Nåde og/eller Visdom i Thomasevangeliet av Morten Møbjerg; århus Universitet

Angående gnosticismen, se vidare dessa artiklar:
Gnosticism en översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyklopedia"

"För dig utgjutet" - Kristendomen och gnosticismen Avgörande skillnader i tron på Kristus mellan Katolska kyrkan och gnostikerna. Katolskt Magasin nr 2 2001

Team fråga prästen!