Fastan - botgöring


(2002-02-03)

Fråga

Hej Fader
Jag undrar när protestantiska fastan infaller??

Jag skulle också vilja få information om seden att teckna kors i pannan med aska vid Askonsdagen. Jag har hört att man inom katolicismen har haft för sed att bränna t.ex. sälgkvistar och sedan låta prästen teckna just ett kors i pannan på människor som tecken på botgöring. Vad betyder det?

Vad innebär ordet "botgöring"? Jag är en "religiös novis" och kan inget om katolicismen.
Frågan är dock mycket viktig för mig. Tack på förhand!

Snälla svara!! Med vänliga hälsningar!

Lena

Svar

Hej

Du skrev:
Jag undrar när protestantiska fastan infaller??

 

Fastetiden i både Svenska (protestantiska) Kyrkan och i Katolska Kyrkan infaller på Askonsdagen. Det är 40 dagar före Påskdagen. I år 13 februari. Protestantiska Kyrkan föreskriver dock ingen fasta för sina medlemmar. Det gör Katolska Kyrkan.

Du skrev:

Jag skulle också vilja få information om seden att teckna kors i pannan med aska vid Askonsdagen. Jag har hört att man inom katolicismen har haft för sed att bränna t.ex. sälgkvistar och sedan låta prästen teckna just ett kors i pannan på människor som tecken på botgöring. Vad betyder det?

Stilla veckan (Påskveckan) börjar med Palmsöndagen och slutar med Påskdagen. På Palmsöndagen får man välsignade palm- oliv- eller videkvistar att ta med sig hem. Man brukar sätta dem vid ett krucifix i hemmet och den får torka där och före Askonsdagen året därpå tar man dem till kyrkan. Kvistarna bränns och det är den askan som prästen använder på Askonsdagen.

När han under askonsdagsmässan tecknar sig själv och mässdeltagarna med ask-korset säger prästen: ”Kom ihåg att du är stoft och stoft skall du åter bli” eller ”Omvänd dig och tro på Evangeliet”. Han har dessförinnan välsignat askan med orden: ”Barmhärtige Gud, du som ser i nåd till de ödmjuka och botfärdiga, hör i din kärlek vår bön och låt din rikaste nåd och välsignelse vila över dina tjänare, som nu skall tecknas med denna ska. Rena deras sinnen under dennas fastetid, så att de blir väl beredda att fira din Sons lidande, död och uppståndelse.

Du skrev:

Vad innebär ordet "botgöring"?

 


Bönen ovan säger mycket om innebörden med fastetidens botgöring.Botgöring betyder omvändelse. I Bibeln används olika ord för att beskriva detta. Metanoia (grekiska) = att ändra sitt sätt att tänka, ändra sitt sinne. Shub (hebreiska) = att gå i en riktning och sedan gå tillbaka varifrån man kom (att vara på väg bort från Gud och sedan gå tillbaka till honom). NT-grekiskans motsvarighet är epistrefein.

Om du har tålamod skall jag ta fram lite olika bibelställen som exempel.

Här kommer en text från den katolska mässboken. Det är en introduktion till fastetiden.

FASTETIDEN

Fastans fyrtio dagar är en väg fram till påsken, som är den största av alla högtider.
Talet fyrtio är av bibliskt ursprung och betecknar en förberedelse på mötet med det gudomliga. I fyrtio år vandrade Guds folk genom öknen innan det nådde löftets land. I fyrtio dagar fastade Mose på berget för att kunna ta emot Guds bud. I fyrtio dagar fastade och bad Elia på väg till berget Horeb där han fick möta Gud. I fyrtio dagar fastade Jesus och frestades i öknen innan han började förkunna att Guds rike kommit nära.

Fastans fyrtio dagar betecknar i kyrkoåret den fallna människans avstånd från Gud och vägen tillbaka i Kristi spår.

Tre tecken står i förgrunden under fastan: korset, beten, dopet.

Korset väntar vid slutet av fastans väg, liksom det väntade Kristus vid slutet av hans korsväg. Det påminner om det kristna livets grund: att dö för att leva. Från det ögonblick då Kristus tog på sig lidandet och döden har lidandet och döden blivit den trånga port som vi måste passera för att komma in i livet och uppståndelsen.

Boten påminner om samma sak. Den skall vara en radikalförändring, en förnyelse på djupet av vårt sätt att tänka, värdera och leva. Den bot som vi ålägger oss har ett värde i den mån som den uttrycker den inre omvändelsen.

Dopet skedde i fornkyrkan normalt vid påskhögtiden, och fastetidens liturgi påminner om våra förpliktelser som döpta. Fastan skall leda oss till en återupptäckt av dopets gudomliga och fria gåva till oss och hur vi måste svara på den. Dopet ger oss livets ljus: det kräver tro. Dopet är en återfödelse: det kräver ett nytt sätt att leva. Dopet är befrielsen från synden: det utesluter varje kompromiss med det onda. Dopet är inympandet i kyrkan: det förpliktar till livsgemenskap (kommunion) med de andra och ansvarstagande. Dopet är panten på vår kommande härlighet: det riktar vårt liv mot Herrens återkomst i härlighet.

Fastan år alltså hela kyrkans tid av bot och förnyelse. Vi skall fira den i solidaritet med hela Kristi mystiska kropp, inte blott som enskilda.

De konkreta ting som kyrkan anbefaller kan sammanfattas i tre ord: bot, bön, barmhärtighet. Låt oss fasta, bedja, ge; detta var det råd som kyrkofäderna gav till alla som ville återvinna den andliga glädjen.


BIBELN

Den här texten illustrerar bra hur fastan eller botgöringen skall leda till ett rättfärdigt liv, alltså till omvändelse.

På likande sätt är det med Johannes Döparens ord.

Markus sammanfattar denna förkunnelse och relaterar omvändelsen till Himmelriket som vi får ta emot när vi säger ja till Evangeliet.


Se även:

Fasta 1 "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/trad_fasta.htm
Fasta 2 "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/trad_fasta2.htm
Mattraditioner "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/lit.htm
Fasta och mat-traditioner "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/lit2.htm


Team fråga prästen!