Treenigheten

2000-04-28

Fråga

Hej,
Jag läste det du har skrivit om Jehovas vittnen, och lukas 23:43 som deras tro Grundar sig på.
Du hade skrivit om att i Luk.23:43. I NT 81 står det: Jesus svarade "Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset. "och att Jehovas vittnen har skrivit en komma tecken och istället översatt såhär: "Och han sa till honom: "Sannerligen säger jag dig idag: Du skall vara med mig i Paradiset".
Jesus skulle vara i graven 3 dagar innan han gick till himmelen. Om han skulle inte vara i himmelen förens 3 dagar efter hans död på korset, hur kunde han då säga till honom att han skulle vara med honom i himmelen samma dag ? det låter som Jehovas Vittnens översättning är mer korrekt, när det gäller detta sammanhang.
Också en annan fråga.i uppenbarelseboken 1:1 står det följande:
1. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes,
2. som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett.
frågan är:
Om Jesus är Gud själv, vem är då Den Guden som gav honom uppenbarelsen? Jesus var vid denna tidpunkt redan i himmelen, då det var långt efter hans jordiska död. Detta stämmer inte med treenighets läran.

Svar

Hej
Du skriver "Jesus skulle vara i graven 3 dagar innan han gick till himmelen. Om han skulle inte vara i himmelen förens 3 dagar efter hans död på korset, hur kunde han då säga till honom att han skulle vara med honom i himmelen samma dag?"
Förklaringen är att Jesus är uppståndelsen och livet och att om vi tror på honom så har vi detta nya liv redan nu. Därför säger han till Marta: "Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" (JOHANNES 11:23 - 26). Därför kan Lazarus uppstå från döden på Jesu ord den dagen fast Jesus själv inte hade dött och uppstått än: "Sedan ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut." Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: "Gör honom fri och låt honom gå." (v..43-44).

Därför säger Jesus också i Joh.5:25 att stunden "redan är här", alltså nu då han talar då de döda skall höra hans röst och få liv. Detta är möjligt i de nu som Jesus talar eftersom "den som tror på honom har evigt liv" nu, alltså i samma ögonblick som han tror:
"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill...Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. (JOHANNES 5 :21.24 - 29)

Det är också därför som de döda uppstår samma dag som Jesus dör på korset: "Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. (MATTEUS 27: 51 - 53).

I första Petrus brev refereras också till detta: "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse." (1 Pt 3:18-19) "Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blev dömda kroppsligen, skulle de få leva andligen, som Gud." (1 Pt 4: 6 )
Här talas om hur Kristus steg ned i dödsriket och befriade de dödas andar. Evangeliet ger nämligen liv och befrielse från döden. Så har denna text tolkats av de kristna ända sedan de första århundradena.

Det sista du citerar från Uppenbarelseboken stämmer väl överens med den kristna treenighetsläran för enligt den talar Gud Fader till oss människor genom sin Son, som är hans eviga Ord och Gud som han själv: "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. (JOHANNES 1:1) "Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (JOHANNES 1:14)
Det står i Upp 1:1 att Gud gav Jesus Kristus den uppenbarelsen: "Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det, han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett." (JOHANNES UPPENBARELSE 1:1 - 2)
Det stämmer överens med treenighetsläran. Gud Fader talade nämligen inte bara till Sonen Jesus Kristus då han levde med sina lärjungar på jorden, utan han fortsätter att göra det också efter uppståndelsen. Det är denna text från Uppenbarelseboken ett bevis på. Det betyder inte att Sonen inte är Gud utan att det i Gud finns en dynamik där flödet går från Fadern genom Sonen i den Helige Ande till oss människor.
I Upp. 1:1-2 uppenbarar sig Kristus från himlen till Johannes. Och budskapet har han fått från Gud Fadern som också är i himlen med honom. Man kan säga att han tar med sig ett budskap från Gud Fader till Johannes.

Team fråga prästen!