Trosfrågor


2001-07-15

Fråga

Hey!

Jag är en kille som är mycket intresserad av allt som har med religion, "spöken" alla ockulta ting. Jag läste breven om exorcism som "Tomas" skrev till dig.

Du kan ju börja med dessa frågor och jag hoppas att du orkar svara på dem...

Misstolka mig inte, tro inte att jag vill kranka ner på kyrkan eller på gud i allmänhet... jag är en sådan som måste se det innan jag kan tro på det och jag vill tro på det så nu väntar jag mig bra svar på dessa frågor! ;) Dessa frågor är några av dem som gör att jag inte kan tro på det... så är det bara!

Tack på förhand!

/Robert

Till att börja med kan jag säga att jag tror inte ett dyft på övernaturliga saker. Detta ,delvis, på grund utav att jag har ingen kristen inom familjen, jag har aldrig sett något övernaturligt och forskarna vet att det var Big Bang som skapade världen, samt att människan upptog ur vatten och inte ur "guds händer". 1: Vad säger du om det?

2: Och varför är det bara "präster" som kan utföra exorcism? måste man vara utbildad? Om jag säger så här: Om jag (en helt vanlig kille skulle lära mig allt om exorcism, skulle det då vara ofarligt för mig att prova det?? eller måste jag ha titeln "präst" i telefon katalogen.

3: Tycker inte du att det är onödigt att bygga kyrkor för flera miljoner??? tror du verkligen att gud "vill ha dem"??? inte jag... då tror jag snarare han vill att vi ska ge en stor del av pengarna till barn i t ex Afrika... har du sett den där reklamen om flickan som är 9 år och prostituerad?? Hon har 5-10 kunder om dagen...för 100:- kan hon gå i skolan istället. och då går "ni" och köper hus till gud för hundratals miljoner.........sorgligt.. förväntar mig ett bra svar...

4: Måste man ha någon tro för att komma till himlen??

5: Gud gillar ju inte när man syndar?? eller hur? och han förlåter allt man gör?? men hur kommer man till helvetet om gud förlåter hela tiden?? vad krävs för att komma till helvetet istället??

6: Om ett hus brinner ner med samt 4:ra innebrännada, pga. av en påglömd kaffe kokare. är det å satans verk eller är det bara slumpen? om det bara är slumpen, var går gränsen till satans verk då?

7: Jag hoppas inte alla präster ser homosexualitet som "mot naturen" och "onaturligt", jag vet en präst som tycker så, om det kommer ut, får hon fortfarande vara präst då? ... vad säger gud om det? jag säger att det som är naturligt för en själv, det är det som är naturligt...

8: Du har provat viskleken va?? det går ut på att ca 10 pers. sitter i en ring. En börjar att viska ett ord till valfri sida. Sedan viskar man vidare tills man kommer fram till den sista personen. Då ska han säga vad han tror att ordet är. och nästan alltid så förvrängs ordet väldigt mycket... tex...

öppningsord: Fönster
slutord: Kalas
och med detta vill jag dra en parallell till Bibeln.

Om vi säger så här, jag tror inte att Jesus hade med sig folk som skrev ner allting på plats, och därför tror jag att hela historien har ändrats med tiden. Vad var det.....skrevs det ner på plats eller var det 200 år efter?? jag vet inte....vore roligt att få svar på...

9: Hamnar satanister i helvetet?? varför då i så fall, gud förlåter alla??

10: Jag är varken döpt eller konfirmerad... vad innebär det? att satan kan ta över min kropp? att du blir rädd för mig?? att ni inte släpper in mig i brödrar o systrarskapet?? undrar om gud vill ha det så...

11: Om man jämför med islam, buddismen, katolismen, muslimer m.f. så skiljer sig några mycket och några lite.... hur säger man att nått är rätt och varför har du valt just kristen?? kristendomen KAN ju bara vara påhitt?? allt kan vara påhitt... det finns ju inga bevis...och det konstiga är att andarna visar sig bara för folk som tror på det... hur ska då någon som inte tror på det börja tro?? det är ju en Omöglighet?? som mig... jag tror inte på det...då visar sig ingen för mig... och hur ska jag då någonsin kunna tro på det??

Svar

Till att börja med kan jag säga att jag tror inte ett dyft på övernaturliga saker. Detta ,delvis, på grund utav att jag har ingen kristen inom familjen, ag har aldrig sett något övernaturligt och forskarna vet att det var Big Bang som skapade världen, samt att människan upptog ur vatten och inte ur "guds händer".1: Vad säger du om det?

Det är märkligt att du är så intresserad av det som du inte tror på. Religion, och ockulta ting har med det "övernaturliga" och det "praeternaturliga" att göra. Det finns mycket som man själv inte har sett som man i och för sig' måste tro på. Personligen har jag aldrig sett en molekyl, men jag är fast övertygade att de finns. Ingen har sett the "big bang" heller, men många är övertygade om att den teorin beskriver vad som hände då vårt universum kom till. Man kan givetvis inte säga att "big bang" skapade vårt universum. Att säga så vore något i stil med att säga att "krut" förorsakar krig. Människor förorsakar krig och använder sig av krut. Det kan tänkas att "big bang" teorin beskriver hur Gud gick till väga då han skapade vårt universum. Att skapa kräver avsikt och intelligens.2: Och varför är det bara "präster" som kan utföra exorcism? måste man vara utbildad? Om jag säger så här: Om jag (en helt vanlig kille skulle lära mig allt om exorcism, skulle det då vara ofarligt för mig att prova det?? eller måste jag ha titeln "präst" i telefon katalogen.

Om man menar att det verkligen finns andar och även onda andar så är dessa mäktiga eftersom de kan, då vissa omständigheter råder, ta en människas inre i besittning. Alltså krävs det en särskilt kraft att driva ut dessa. Det är möjligt att en lekman som är mäktig i bön skulle kunna hjälpa en besatt med sin bön. Inte ens alla präster får däremot lov att driva ut onda andar med Katolska Kyrkans särskilda form för högtidlig exorcism. Ja, Kyrkan kräver särskilt utbildning och mycket erfarenhet av dem som hon ber att åtaga sig högtidlig exorcism. Det måste också finnas en läkare närvarande etc. Ja, exorcism är farlig.3: Tycker inte du att det är onödigt att bygga kyrkor för flera miljoner??? tror du verkligen att gud "vill ha dem"??? inte jag... då tror jag snarare han vill att vi ska ge en stor del av pengarna till barn i t ex Afrika... har du sett den där reklamen om flickan som är 9 år och prostituerad?? Hon har 5-10 kunder om dagen...för 100:- kan hon gå i skolan istället. och då går "ni" och köper hus till gud för hundratals miljoner.........sorgligt.. förväntar mig ett bra svar...

Vi bygger inte kyrkor (Gudshus) för Gud utan för människor som samlas för att tillbedja Gud, lyssna till hans ord, mottaga sakramenten etc. I vårt samhälle kostar dessa mycket, mycket mindre än vad idrottsarrangemang kostar t.ex. Och det finns många andra exempel. I dessa Gudshus väcks människor andligen så att de bl.a. är beredd att skänka pengar till de svältande i Afrika. Vidare är det inte så att det ena goda, att tillbedja Gud, utesluter det andra goda, att hjälpa människor. Om du studerar mänsklighetens historia noggrant så kommer du att upptäcka att det är just de människor som tillber Gud (och byggde Gudshus) som har utvecklat allt, och jag menar allt vad sjukvård och socialvård heter. Det var just Kristus som lärde att man inte kan älska Gud utan att älska varje människa som Gud har skapat. Fanns inte Gud, om människor vore endast att betrakta som organismer - kanske lite mer avancerade än mördarsniglar, så skulle det inte finns någon som helst anledning för någon att hjälpa någon. Då skulle vi kunna säga, "att alla djur lever enligt djungelns lag" och det skall vi människor också göra. Visserligen kan människor också missbruka religion, men det är ändå tro på Gud som människans skapare som gör att varje människa har samma värde. Varje människa är dyrbar för Gud.4: Måste man ha någon tro för att komma till himlen??

Vad är himmelen? Jo, himmelen är ett evigt liv i förening med Gud. Hur skulle den som inte tror på Gud, inte älskar Gud, inte längtar efter honom förenas med honom. Gud har inte någon slags tvångsintagning i himmelen. Däremot kan det tänkas att någon som saknar kunskap om Gud under det jordiska livet, får lära känna Gud övergången från tid till evighet.5: Gud gillar ju inte när man syndar?? eller hur? och han förlåter allt man gör?? men hur kommer man till helvetet om gud förlåter hela tiden?? vad krävs för att komma till helvetet istället??

Den som syndar handlar i strid med Guds vilja, t.ex. genom att mörda - döda en människa som Gud har skapat. Det finns ingen automatik i Guds förlåtelse. Den som ängrar sin synd och vill göra bättring kan vinna förlåtelse genom Jesu Kristi offerdöd på korset för hela mänsklighetens synder.

Helvete är himmelens motsats - det är ett evigt liv utan Gud. Det finns faktiskt människor som inte vill förenas med Gud, som inte ångrar att de handlar i strid med Guds vilja, som t.ex. inte vill förlåta sina fiender. Dessa människor kunde inte bli lyckliga i himmelen. För dem skulle himmelen vara ett helvete värre än helvete s.a.s. Gud låter varje människa få vad hon vill till sist. De som till sist älskar Gud med hela sitt hjärta, all sin själ, all sin kraft och hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv, och som ångra sina synder och mottager som en gåva det offer som Jesus Kristus har framburit för deras synder, får vad de vill. De som inte vill det, får också vad de vill - liv utan Gud - för evig tid.6: Om ett hus brinner ner med samt 4:ra innebrännada, pga. av en påglömd kaffe kokare. är det å satans verk eller är det bara slumpen? om det bara är slumpen, var går gränsen till satans verk då?

Ibland är det onda som inträffar Satans verk. Vi säger att Gud tillåter Satan att pröva människor ibland. MEN oftast är detta sant endast i allmän mening, d.v.s. de första människorna avvisade Guds vilja att låta dem leva under paradisiska förhållanden - beskyddade från det onda som kan ske av naturliga orsaker, t.ex. vulkanutbrott.

Det är också viktigt att notera att det onda som drabbar individer har inte nödvändigtvis med det onda som de själva har gjort. I den mening drabbar det onda människor slumpvis. Men när det onda drabbar andra finns det alltid ett tillfälle för andra att göra gott. Således vill Gud alltid förvandla det onda till det goda.7: Jag hoppas inte alla präster ser homosexualitet som "mot naturen" och "onaturligt", jag vet en präst som tycker så, om det kommer ut, får hon fortfarande vara präst då? ... vad säger gud om det? jag säger att det som är naturligt för en själv, det är det som är naturligt...

Det är väl uppenbart att honkön och hankön är skapade för att para sig. Om du håller med Darwin och utvecklingsläran måste du tänka så. Själv är jag ingen darwinist, men frågan om vad som är naturligt i detta samman- hang har att göra med biologi, fortplantning etc. Sedan kommer den teologiska eller moraliska frågan. är det tänkbart att Gud vill att vi skall gå emot vår biologi? Följdfrågan är vad som är rätt om man har gått igenom en psykologisk utveckling som medför att en människas driftsliv inte stämmer överens med hennes biologi? Var det fråga om en människa var psykologisk utveckling medförde att hon utvecklade anorexi, så skulle vi genast säga att hon behöver förståelse och hjälp. Men vi skulle inte förfölja eller försöka skada henne.8: Du har provat viskleken va?? det går ut på att ca 10 pers. sitter i en ring. En börjar att viska ett ord till valfri sida. Sedan viskar man vidare tills man kommer fram till den sista personen. Då ska han säga vad han tror att ordet är. och nästan alltid så förvrängs ordet väldigt mycket... tex...

öppningsord: Fönster
slutord: Kalas
och med detta vill jag dra en parallell till Bibeln.

Om vi säger så här, jag tror inte att Jesus hade med sig folk som skrev ner allting på plats, och därför tror jag att hela historien har ändrats med tiden. Vad var det.....skrevs det ner på plats eller var det 200 år efter?? jag vet inte....vore roligt att få svar på...

Ja, jag har varit med om den leken. Men du måste komma ihåg att "viskleken" är något helt annat än den muntliga traditionen som rådde i antika samhällen. Man memorerade vad en lärare sade och vad han gjorde. Precis som "lagmän" i vår egen viking tradition. Folk kunde memorera kolossala stycken. Om du såg TV programmet "Roots"' för många år sedan (en sann berättelse) om hur en avkomling av en amerikansk slav hittade tillbaka till byn där hans förfader var tillfånga tagen då vet du att byn äldste fortfarande rabblade hans förfaders namn i en uppräkning av generation som gick tillbaka till 1700-talet.

Beträffande Bibelns trovärdighet vill jag citera ur en bra bok -"Kristen på goda grunder" av Stefan Gustafsson, som inte är katolik, men jag håller med väldigt mycket som han säger. Han påpekar att Nya Testamentet klarar sig mycket väl då vi jämför med andra skrifter.

Aristoteles original 384-322 f kr äldsta kopia 1100 e kr avstånd 1400 år antal ex 5
Caesar original 100-44 f kr äldsta kopia 900 e kr avstånd 1000 år antal ex 10
Nya Test original 50-90 e kr äldsta kopia 120- 350 avstånd 30-300 år. antal ex 50009: Hamnar satanister i helvetet?? varför då i så fall, gud förlåter alla??

Det kan mycket väl finnas satanister som inte vet vad de gör, som bara skämtar etc.10: Jag är varken döpt eller konfirmerad... vad innebär det? att satan kan ta över min kropp? att du blir rädd för mig?? att ni inte släpper in mig i brödrar o systrarskapet?? undrar om gud vill ha det så...

Det betyder att du inte är en kristen, men det gör dig inte till en satanist.11: Om man jämför med islam, buddismen, katolismen, muslimer m.f. så skiljer sig några mycket och några lite.... hur säger man att nått är rätt och varför har du valt just kristen?? kristendomen KAN ju bara vara påhitt?? allt kan vara påhitt... det finns ju inga bevis...och det konstiga är att andarna visar sig bara för folk som tror på det... hur ska då någon som inte tror på det börja tro?? det är ju en Omöglighet?? som mig... jag tror inte på det...då visar sig ingen för mig... och hur ska jag då någonsin kunna tro på det??

Jag har uppfostrats som kristen men senare har jag studerat mycket filosofi och alla möjliga religioner. Jag är därför kristen p.g.a. att jag tror att den kristna tron är sann. Detta innebär inte att jag anser att allt som andra religioner lär är falsk. Det innebär att jag är övertygad om att den Gudsuppenbarelse som den kristna tron grundar sig på är den fulla uppenbarelsen trots att vi kristna inte alltid lever upp till den. Vi vet att vi är syndare och hoppas att Gud skänker den nåd vi behöver att inse vår synd och ångra den.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster