Jesus - uppståndelse

2000-04-17

Fråga:

Hej Fader Daniel!
Jag en fråga; Jesus, var han en ande eller en livs levande kroppslig människa efter sin uppståndelse?
Jag menar att en vanlig människa kan inte gå igenom väggar, vilket Jesus gjorde.
Vi hörs!
Christopher

Svar:

Om vi studerar i Evangelierna hur Jesu kropp var efter hans uppståndelse ser vi att lärjungarna inte kände igen honom förrän han tilltalade dem med namn eller gav dem något tecken. (Joh. 20:11-18; Luk. 24:30-31; 36-42).
Detta trots att de hade levt med honom tre år. Hans kropp måste alltså ha förändrats. Han kunde dessutom komma in i stängda rum och sedan försvinna. (Joh.20:19; Luk 24:31). Det måste betyda att den var andlig på något sätt. Men trots det åt han inför deras ögon efter sin uppståndelse (Luk 24:41-42). De kunde t.o.m. ta och känna på honom (Joh 20:24-29).

Alltså måste han haft en kropp och inte bara varit en ande eller en vålnad. Det trodde ju först apostlarna men Jesus tillrättavisar dem på den punkten och visar att han har en konkret kropp: "De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: "Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har." Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?" De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. (Luk 24:37-43). Jesus verkar angelägen om att lärjungarna skall förstå att han har en kropp. Det är nämligen förutsättningen för att vår kropp skall kunna uppstå och bli förvandlad som hans.

I Paulus första brev till korintierna talas det också om Jesu kropp efter uppståndelsen i liknande termer. "Den första människan, Adam, blev en levande själ, men den siste Adam blev en ande som ger liv" (1 Kor15:45). Här syftar Paulus på Kristus när han talar om den siste Adam.

Men han talar också om oss när vi uppstått och menar att vi skall ha andliga kroppar vi också: "Nu undrar någon: "Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?" (1 Kor 15:35) "Så förhåller det sig också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft." (1 Kor 15:42-43). Här sås en naturlig kropp, där uppstår en andlig kropp. Om det finns en naturlig kropp, finns det också en andlig kropp" (1 Kor 15:44) (från Hedegårds översättning från 1964 som jag anser följer den grekiska originaltexten bättre här). "Alla kroppar är inte likadana, människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan." (1Kor 15:39-40 "Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. (1 Kor 15:51-53).Jfr. hela stycket 15:35-58. "Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. (Fil 3:20-21) (NT 81).

Team fråga prästen!