Kan en katolik gifta sig i protestantisk kyrka?

(2010-09-06)

Fråga

Jag är protestant och min pojkvän är katolik. Han vill gifta sig i svenska kyrkan. Hur går det tillväga? Måste han konventera till kristendomen, eller kan han förbli katolik ändå? Kan han gifta sig i en protestantisk kyrka? .

Svar

 

Som katolik är din pojkvän bunden att gifta sig "enligt den katolska ordningen" för att den skall vara giltig i den katolska kyrkan. Du, som inte är katolik, respekteras som sådan, men du måste acceptera äktenskapets egna villkor: frihet från tidigare band, viljan att leva tillsammans för livet och ömsesidig respekt, mm. Allt detta talas igenom när äktenskapet förbereds av den katolske prästen.

Det betyder inte att vigseln måste absolut ske i en katolsk kyrka (byggnad) om särskilda omständigheter råder. Inte sällan får vi låna svenska kyrkor, eller frikyrkor eller andra lokaler.

Vänd er därför till den katolske prästen i mycket god tid. Adressen hittar ni på stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se

Team fråga prästen!