Äktenskap med muslim

(2002-10-24)

Fråga

Kan en katolsk kvinna ingå äktenskap med en muslimsk man i katolska kyrkan utan att han konverterar?
Får barnen i det äktenskapet döpas i katolska kyrkan?

Svar

Hej
Du skrev:
- Kan en katolsk kvinna ingå äktenskap med en muslimsk man i katolska kyrkan utan att han konverterar?
Ja, om det inte är någon fara för att hon skall förhindras att praktisera sin tro.
Hon är dessutom förpliktad att döpa barnen katolskt.

Du skrev:
- Får barnen i det äktenskapet döpas i katolska kyrkan?

Ja, men det förpliktar dig:
-att uppfostra dem katolskt;
-samt att hennes make lovar att inte förhindra att hon uppfostrar barnen katolsk. Detta innebär att låta dem gå i mässan, gå i undervisning i den katolska församlingen för att motta första kommunionen och konfirmationen.


Islam praktiseras olika i olika länder. Och muslimer är olika sinsemellan. Man kan alltså inte generalisera. Jag vill ändå här nedan försöka beskriva vad många observanta sunnimuslimer har för seder och bruk. Sunnimuslimerna utgör c:a 80 % av alla muslimer.

Men det kan vara stora skillnader mellan sunnimuslimer beroende på vilket land de kommer från; om landet har varit sekulariserat under en längre tid eller om det haft en islamistisk regering. Inom de olika länderna finns också ofta skillnader. Landsortsbefolkningen (vilken utgör den för krosssande majoriteten av alla muslimer i världen) brukar följa sekelgamla traditioner från det patriarkala klansamhället. även större delen av befolkningen i städerna följer i allmänhet dessa traditioner. Anledningen är att en stor del av städernas invånare har flyttat in från landet och tagit med sig dessa. En liten majoritet i städerna i medel- och överklassen, framför allt om de har studerat på universitet, kan ha anammat mera "västerländska" värderingar som demokrati, yttrandefrihet och kvinnans lika ställning inför mannen. I landsortsbefolkningen i många muslimska länder råder i mycket hög grad analfabetism. Detta gäller i synnerhet kvinnorna som ofta inte anses behöva en annan utbildning än den de får i hemmet eftersom deras hududsakliga roll i livet är att vara hustrur och mödrar. även i medelklassen i städerna tvingas ofta de döttrar som studerar att avsluta sina studier då de gifts bort av föräldrarna.

Shiamuslimer har i viss mån andra seder än sunnimuslimer.

Skillnader finns också pga den politiska situationen i olika länder.
Iranier t.ex. är ofta mera kritiskt inställda till dessa gamla traditioner eftersom de ofta har haft negativa erfarenheter från det totalitära islamistiska styret i Iran.
Bosniska muslimer är ofta mer eller mindre sekulariserade eftersom all religion var motarbetad av kommunistregeringen i det forna Jugoslavien.

Muslimer som invandrat till västeuropa antar ofta de västerländska värderingarna mer eller mindre.


Nedan har jag sammanfattat forskningsresultat från socialantropologen Juliette Minces som arbetat många år i ett antal muslimska länder, samt information jag själv har kunnat skaffa mig.i Libanon där jag studerat Islam på det katolska universitet Saint Joseph i Beirut, samt i min kontakt med människor där och i mitt själavårdsarbete här i Sverige.

Enligt traditionell islam gäller då (förutsagt det jag sagt ovan) följande för muslimska män:

A) Mannen är förpliktad att uppfostra sina barn till muslimer.

B) Han får inte tillåta att de döps

C) Det är pappan till barnen och hans familj (framför allt hans mor och hans manliga släktingar för att stöda att det genomförs) som är ansvarig för deras uppfostran och som bestämmer vad som skall göras. Mamman har ingen rätt i fråga om detta i synnerhet inte om hon är kristen. Om den muslimske mannen anser att hans barns kristna mor inte gör det möjligt för honom att barnen uppfostras till goda muslimer så har han enligt islam rätt att ta barnen ifrån deras mor (t.ex. efter en skilsmässa då det i Sverige hänt många gånger att att muslimska män rövat bort barnen och tagit dem till hemlandet)

D) om dina barns fars familj får veta att du tänker låta löpa dina barn har de, om de är renläriga muslimer, rätt att göra allt för att förhindra dig.

E) en renlärig muslimsk man skall se till att hans fru uppför sig anständigt enligt muslimska synsättet.
- Det innebär att han skall förhindra att hustrun håller till onödigt mycket utanför hemmet
- Att se till att hon inte har kontakt med personer som kan påverka henne negativt; dvs få henne att följa sina kristna eller västerländska sedvänjor. Enligt Minces föraktas av sina egna muslimska släktingar och vänner muslimska män gifta med kristna kvinnor om de inte kan "hålla ordning" på sina hustrur. De betraktas inte som riktiga män om deras hustrus inte följer de muslimska anständighetsreglerna. En god muslims kvinna skall t.ex. inte titta på andra män. Hon skall titta ner när hon möter en annan man. Aldrig se henne i ögonen. Om hennes make får besök hemma skall hon helst hålla sig i köksregionen med de andra kvinnorna och med sina barn. Hon bör inte gå ut på sta'n utan sin make eller åtminstone en av hans kvinnliga släktingar. Hon bör inte bära urringade blusar mm. Hon skall inte heller umgås med väninnor som gör det eller på annat sätt inte uppträder "anständigt". I praktiken innebär det ofta (jag vet flera fall i Sverige) att mannen inte tillåter sin fru att träffa sina släktingar och vänner.
- Enligt Juliette Minces ser mannen med misstänksamhet på om hustrun upplever njutning under samlaget för han kan då inte känna sig säker på om hon eventuellt skulle kunna känna sig attraherad av andra män än han. Av det skälet praktiseras i många länder kvinnlig omskärelse varvid de könsdelar hos kvinnan som orsakar henne njutning vid samlag skäres bort. En kvinna som kan känna sexuell njutning ses som en potentiell hora och äktenskapsförbryterska.

F) En kvinna i många muslimska länder har inte samma värde inför lagen som en man. I en domstol gäller t.ex. en mans vittnesbörd mot två kvinnors. Efter föräldrarnas död får döttrarna bara ärva hälften så mycket som sina bröder. Om en muslim åtlas för dråp på en muslimsk kvinna skall han bara betala hälften så mycket till kvinnans släktingar som om det hade varit en muslimsk man.

Så här står det i Koranen:

Efter föräldrarnas död får döttrarna bara ärva hälften så mycket som sina bröder.

G) Muslimer skall enligt muslimsk tradition och lag inte betrakta kristna som jämbördiga människor. I flertalet muslimska länder är så gott som alltid alltid de kristna andra klassens medborgare och har inte samma rättigheter som muslimerna. I domstolar gäller liknade förhållanden som för kvinnorna; deras vittnesmål har inte samma värde som en muslims. Kristna barn kan inte ärva sina muslimska fäder.

Det betyder att en kristen är dubbelt mindervärdig. En muslimsk man med traditionell uppfostran öppnar enligt Juliette Minces därför inte sitt hjärta för henne. Han anförtror henne inte hela sanningen om sin egen religion. Han tror att han inte kan lita på henne. Renläriga muslimska män anförtror sig därför bara till andra muslimska män.

Jag har i min pastorala erfarenhet sett att muslimska män undanhållit eller anppassat sanningen till situationen för att få den kristna kvinnan att gifta sig med dem. Det har t.ex. handlat om att lova att barnen skall döpas, men när han väl är gift bryter han det löftet (det har jag exempel på här i Sverige). Det kan också enligt Juliette Minces handla om att mannen har äktenskap med andra kvinnor i hemlandet men inte säger det till den tilltänkta kristna hustrun. Islam tillåter ju polygami och det är inte ovanligt att muslimska män redan har andra fruar i sina hemländer och att de efter fullbordad vigsel med en kristen kvinna hämtar hit sina andra fruar.

Detta bekräftas också av islams egna religiösa auktoriteter, t.ex:
Imamen Abu Hamid Ghazil säger: "Att tala är ett medel att uppnå mål. Om ett lovvärt syfte kan uppnås genom att man både säger sanningen och ljuger, är det olagligt att utföra detta genom att ljuga, eftersom det inte finns något behov av det. När det är möjligt att uppnå ett sådant syfte genom att ljuga, men inte genom att säga sanningen, är det tillåtet att ljuga, om det är tillåtet att uppnå målet." (Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, översatt av Nuh Ha Mim Keller, amana publications, 1997).

Ibn Shihab, en annan muslimsk forskare sade: "det fanns endast tre fall, då det var acceptabelt att ljuga: i strid, för att få till stånd försoning mellan personer och berättandet av mannens ord till sin fru och berättandet av fruns ord till sin man ( i en förvrängd form i avsikt att åstadkomma försoning mellan dem)." (Mer information tillhandahålles av William Muir: "Life of Mahomet", vol I) (Sahih Muslim, Book 32, No 6303 - från Alim program).
Team fråga prästen!Läs även ett referat på svenska av "La femme voilée - " av Juliette Minces som jag hänvisar till ovan: Den beslöjade kvinnan

Samt:
Kyrkan i Italien varnar för katolsk-muslimska äktenskapKyrkan i Italien uppmärksammar speciellt katolsk-muslimska äktenskap Rom den 6 februari 2007 översättning till svenska från zenit.org
Vad skall du som kvinna göra om en muslim ber dig att gifta dig med honom? www.islameyat.com
äktenskap mellan kristen och muslim fragaprästen.nu
Citaten från Koranen är hämtade från två koranöversättningar som vi kallar B och Z.:

B = Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström, Proprius förlag, Stockholm 1998

Z = Koranen, K V Zettersténs oförkortade översättning, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1979 (Vi har i dessa texter bytt ut ord med grammatik enligt gammal svenska till modern svenska.)

HEM UPP