Äktenskap mellan kristen och muslim

2000-05-24


Fråga


Jag är evangelisk luthersk (dvs som man nu är i Svenska kyrkan) och troende.

Jag har en speciell fråga, rörande äktenskap. Jag undrar hur katolsk lära ser på detta exempel:

Om en kristen (evangelisk luthersk) kvinna ingått äktenskap med en muslimsk man (förstås med hoppet att han en dag skall bli kristen), men sedan skiljer sig pga våld i hemmet, har hon syndat?

Nästa fråga är:

om en katolsk man får gifta sig med en frånskild kvinna (alltså evangelisk lutheran) antingen om hon konverterar eller inte?

Bara nyfiken och tacksam för svar/Mvh Marta

Svar

Hej

- Om en kristen (evangelisk luthersk) kvinna ingått äktenskap med en muslimsk man (förstås med hoppet att han en dag skall bli kristen), men sedan skiljer sig pga våld i hemmet, har hon syndat?

Angående första fallet så skulle jag säga att hon inte har syndat eftersom äktenskapet i Svenska Kyrkan inte är ett sakrament och inte betraktas oupplösligt.
I Katolska Kyrkan har vi möjlighet att få separation för t.ex. våld i äktenskapet. Men detta betyder inte skilsmässa och möjlighet till omgifte. Det är bara en boendeseparation.
Däremot kunde man titta på om äktenskapet ingicks på ett giltigt sätt. Var det i kyrkan eller var det borgeligt? Var den muslimska parten införstådd med att låta barnen bli döpta och uppfostrade i den kristna tron?
Hade det varit ett katolskt par hade det inte räknats som en giltig vigsel om den muslimska parten inte hade varit överens om dessa saker.

Det kan också finnas andra faktorer som gör ett äktenskap ogiltigt:

- om en katolsk man får gifta sig med en frånskild kvinna (alltså evangelisk lutheran) antingen om hon konverterar eller inte?

En katolsk man kan inte gifta sig med en frånskild kvinna från kvinna från något kristet samfund. Om det skall vara möjligt måste i så fall en undersökning göras om hennes första äktenskap var giltigt. Detta sker genom det katolska biskopsämbetets förmedlan och kallas för anulleringsprocess. Om ogiltighet konstateras kan hon gifta sig med en katolsk man.

Se även:
Läs även ett referat på svenska av "La femme voilée - " av Juliette Minces som jag hänvisar till ovan: Den beslöjade kvinnan

Samt:
Kyrkan i Italien varnar för katolsk-muslimska äktenskapKyrkan i Italien uppmärksammar speciellt katolsk-muslimska äktenskap Rom den 6 februari 2007 översättning till svenska från zenit.org
Vad skall du som kvinna göra om en muslim ber dig att gifta dig med honom? www.islameyat.com
Kan en katolsk kvinna ingå äktenskap med en muslimsk man i katolska kyrkan utan att han konverterar? fragaprästen.nu
Team fråga prästen!