Hur ser katolska kyrkan på samboskap

(2011-10-18)

Fråga

Hur ser katolska kyrkan på att folk lever i samboförhållanden? Är det okej att göra det om man inte har sex, eller bör man vänta med att flytta ihop tills man har gift sig? Finns det likheter/skillnader med den ortodoxa kyrkan?.

Svar

Först vill jag bara säga att det ibland är lite svårt att uttala sig om den "ortodoxa kyrkan" eftersom den är flera olika kyrkor med ibland olika syn på vissa saker. När det gäller synen på sakramenten finns det dock en djup samstämmighet och en delad syn med Katolska kyrkan. Det är framför allt viktigt när det gäller äktenskapets sakrament som din fråga handlar om.

Det finns flera anledningar till att Katolska kyrkan (och ortodoxa kyrkor och många kristna kyrkor och samfund) inte kan erkänna samboförhållanden. Det kristna äktenskapet är den största gåva Gud har planerat för en man och en kvinna som älskar varandra. Det sätt på vilket Gud förenar en man och en kvinna i äktenskapet är långt djupare än vad människor själv kan förena ett par. Genom att paret inleder sitt livslånga äktenskap genom äktenskapets sakrament inbjuder de också Gud att vara deras medskapare av den nya familjen. I ett samboförhållande saknas Gud helt; det är ett förhållande helt på människans villkor, och därför av naturen bräckligt.

Statistiken talar även emot samboförhållanden, även om paret lever sambo innan ett äktenskap. Äktenskap som ingåtts efter en tids samboförhållande leder oftare till skilsmässa än när man flyttar ihop först på bröllopsnatten. Ibland talar man om samboförhållandet som en generalrepetition för skilsmässa.

Kan man inte leva tillsammans, i ett samboförhållande, utan sex då? Nej, även det är ett sätt att inte . Även i äktenskapet kan man visa varandra kärlek utan sex. Sex är inte det ultimata beviset på att man älskar sin partner, även om dags samhälle försöker göra sex till detta. Eftersom pressen på förälskade par att även ha sex är det alltså också av ren självbevarelse oklokt att inleda ett samboförhållande eftersom frestelsen att ha sex kan bli för stor.

Det finns mycket mer att läsa om samboförhållanden, men Katolska Kyrkans Katekes (2391) beskriver det mycket bra: "Den mänskliga kärleken tål inte något 'försök'. Den kräver fullständig och definitiv hängivelse mellan personerna.".

Team fråga prästen!