Om genteknik & alkoholism


2001-09-15

Fråga

Bäste fader Daniel!

Jag tänkte bara påpeka några saker som Ni skrivit på er hemsida (fråga prästen). Det första är frågan om Genteknik. Den lyder: Har människan rätt att korsa olika arter? (Se: Genteknologi)
Som jag förstår anser Ni detta vara fel. Vad jag inte förstår är hur Ni kan tycka att något som kan hjälpa miljontals människor kan vara fel. Ett exempel är det nya GMO-riset med ett A-vitaminderivat, t ex som kan rädda synen på ett ofantligt antal människor i 3:e världen.

Det andra påpekandet jag har handlar om det Ni skriver om homosexualitet under rubriken: Har homosexuella fötts med denna sjukdom?.
Jag tänker inte påpeka det Ni skriver om homosexualitet, men däremot alkoholism.
I Er artikel får Ni det att framstå som om det finns en alkoholist-gen, rättare sagt står det att det finns en genetisk predisposition för alkoholism, vilket egentligen inte är fallet.

Det enda man konstaterat är att vissa gener styr uttryck så som aggression, serotoninnivåer, etc. vilket är utmärkande för många alkoholister. Jag vet att det inte är Ni som skrivit denna artikel, men jag tycker nog att man kan kräva att Ni kollar era källor innan Ni publicerar falskheter på internet för allmän beskådan...

Tacksam för svar!

MVH / Mats

Svar:

Hej

Tack för dina synpunkter.

Du skrev:
- Som jag förstår anser Ni detta vara fel. Vad jag inte förstår är hur Ni kan tycka att något som kan hjälpa miljontals människor kan vara fel.

I mitt svar som du refererar till står det inte att jag anser att det är fel att korsa olika arter, utan jag säger att det är fel att göra förändringar i könsceller. Man kan nämligen korsa arter utan att förändra könsceller. Det var det Mendel gjorde när han korsade fram olika luktärter och experimenterade med bin mm. Han som är den moderna genetikens grundläggare var förresten katolsk präst.

Du skrev:
- I Er artikel får Ni det att framstå som om det finns en alkoholist-gen, rättare sagt står det att det finns en genetisk predisposition för alkoholism, vilket egentligen inte är fallet.

Angående det som står i artikeln " Har homosexuella fötts med denna sjukdom?" så ser jag inte varför det skulle vara fel att lägga ut den på nätet. Det finns ju faktiskt forskare som anser att alkoholism delvis kan ha genetiska orsaker. Artikelförfattaren skriver ju inte att det är enda orsaken utan: "Det är troligen en kombination av båda faktorerna, såsom i fråga om alkoholism."

Men om du kan ge mig information som visar att forskarna idag är överens om att alkoholism aldrig kan ha genetiska orsaker så skall jag ta bort artikeln.

Team fråga prästen!

Se forsättningen på denna brevväxling:
Genmanipulerad gröda & alkoholism 2