Barnen i församlingens liv


Fråga

Har ni speciella mässor riktade till barn?

Svar

Vi har gudstjänster eller barnmässor för barnen på vårt daghem varje onsdag. Då illusterar personalen evangelietexten med hjälp av dockor. Man sjunger sånger som barnen kan delta aktivt med rörelser t.ex. och som de kan sjunga själva.

Fråga

Har ni många barnfamiljer vid era vanliga mässor?

Svar

Vi har "söndagsskola" varje söndag efter högmässan. Mässdeltagandet är en del av denna undervisning, vilket betyder att det är många föräldrar med sina barn på dessa mässor.

Fråga

Har ni söndagskola för barn? Vid vilken ålder konfimeras man?

Svar

Vi har en söndagskola för barn som man börjar i vid 6 års ålder. Den fortsätter i varje årskurs i grundskolan varje söndag. Det blir två timmar per gång i vilket 1 timme för mässan är inräknad. I tredje klass mottar barnen "första kommunionen", dvs nattvarden för första gången. I 8 eller 9 klass blir de konfirmerade.
En gång per termin har barnen som förbereder sig för första kommunionen och ungdomarna som förbereder sig för konfirmationen ett läger över en långhelg.

Team fråga prästen!