Hur ser katoliker på omskärelse, är det rätt eller fel?

(2012-11-25)

Fråga

Hej! Jag undrar hur katoliker ser på omskärelse, är det rätt eller fel? Varför ska man göra det/låta bli att göra det?

Svar

Det finns ju flera olika omskärelser, åtminstone manlig och kvinnlig.

När det gäller kvinnlig omskärelse har Katolska kyrkan samma inställning som exempelvis det svenska samhället: att det är förkastligt och förnedrande. Dessutom finns många svåra komplikationer med det som bättre kallas könsstympning.

När det gäller manlig omskärelse är det något Katolska kyrkan inte har någon praxis kring.

Det är föräldrarnas beslut om de vill omskära sin pojke eller ej. Att omskära sin son var en del av det gamla förbundet

(se 1 Moseboken 17:10–14: "10 Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt: ni skall låta omskära alla av manligt kön. 11 Ni skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. 12 Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled, också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt. 13 De skall omskäras, både slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund. 14 Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund.”).

Men i och med att Kristus har visat oss det nya förbundet är omskärelsen utbytt mot dopet

(se Kolosserbrevet 2:11-14: "11 I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen — det är omskärelsen genom Kristus — 12 när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. 13 Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser 14 och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.").
Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster