Bibeln vs Eddan

(2002-04-16)

Fråga

Fader Daniel,
Varför anser du att det är mer rimligt att tro på Jesu uppståndelse än t.ex någon händelse ur Eddan? är inte båda gamla myter från er förvetenskaplig tid?
mvh
Anders

Svar

Din fråga är intressant. Som oftast kan en sådan fråga inte besvaras på ett matematiskt entydigt sätt. Historiska frågor kräver en rimlig bedömning. Gäller det frågor om tron väger också andra faktorer in.

Eddans sagor har sitt ursprung i de isländska skaldernas berättartradition, låt vara i det nordiska folkens mytvärld. De är okända för det breda folkmassorna i andra delar av världen.

Bibeln - och berättelsen om Kristi uppståndelse? - är däremot känd i hela världen. Man kan fråga sig, varför det är så. Uppenbarligen är Bibeln av betydelse också för dagens människor. Eddan däremot uppskattas som en litterär skatt från fornordens tider.

Vidare är Eddans sagor just sagor och behandlas som sådana. Evangelierna - om vi håller oss till NT - har åtskilliga historiska anknytningar till dåtidens värld. Pontius Pilatus, t.ex. är känd ur historien. Hela NT:s värld stämmer väl med det man känner från andra källor och inte minst utgrävningar på nyare tid. Allt detta material har bearbetats och bearbetas fortfarande av många bibelforskare världen över. Miljoner och åter miljoner människor har grundat sitt på på NT:s innehåll. Vad som dock aldrig kan bevisas är, att Jesus från Nasaret är Messias och Guds Son. Där kommer det personliga avvägandet in: Stämmer Kristi budskap och gärning med det jag erfarit som rätt och riktigt?

Team fråga prästen!
HEMUPP