Himmelriket, lärjungarna   mm.


2000-11-22

Fråga

det var ett tag sen, men vill ändå fortsätta fråga dig lite mer om det som står i bibeln och andra frågor som jag själv har funderat över.... här är frågorna...
1. Varför sa Johannes Döparen att himmelriket var nära , när det inte kom i alla fall.....vad menade han med himmelrike egentligen?
2. Varför valde Jesus bara ut män till sina lärjungar  ....det fanns ju flera kvinnor som han kunde valt....Maria Magdalena m.m.
3. Vad menas med att vara fattig i anden?
4. I bibeln står det: "att Josef inte "rörde" vid Maria förrän hon hade fött Jesus? vad menar man med "rörde"?   jag har funderat lite och tror kanske att man här talar om sex, men Maria kunde väl inte ha haft sex med någon efter att hon fött Jesus eller? det låter inte så troligt att hon efter att ha fött Guds son sedan har sex?
det var mina frågor för den här gången.....jag hade ett par fler, men tänkte inte låta dig sitta hela dagen och bara svara på mina frågor!
med vänliga hälsningar:Daniel

Svar

Hej Här kommer några svar:

1.  Varför sade Johannes Döparen att himmelriket var nära , när det inte kom i alla fall. Vad menade han med himmelriket egentligen?

"Omvänd er. Himmelriket är nära". Detta var ett mycket central förkunnelse hos Johannes Döparen och även hos Jesus. Himmelriket är ett uttryck som används omväxlande med Guds rike. Jesus talade arameiska, och det arameiska uttryck som återges med Guds rike betyder egentligen Guds konungavälde. Jesus är den utlovade Messias, den smorde eller Kungen man väntat på. Där Jesus är, finns Guds rike. Det är inte något som endast skall komma en gång i fulländningen, utan det finns här redan här och nu. När Jesus red in i Jerusalem hyllade man honom som konung. Jesus själv talar också om himmelriket som redan närvarande mitt ibland lärjungarna eller i deras hjärtan:

2.  Varför valde Jesus bara ut män till sina lärjungar. det fanns ju flera kvinnor som han kunde valt. Maria Magdalena mm?

Gud har skapat människan till man och kvinna. Mannen och kvinnan skall komplettera varandra och stödja varandra. Gud har givit mannen speciella gåvor och uppgifter och på samma sätt med kvinnan.

När Gud blev människa och kom till jorden i Jesus Kristus, kom han som man och inte som kvinna. Det betyder inte att kvinnan är mindre värd. Hade inte Maria sagt ja till att bli Guds Moder hade Jesu människoblivande inte kunnat genomföras.

Bland Jesu närmaste vänner och bland dem som trognast höll sig till honom fanns många kvinnor, men ingen av dem utsågs av Jesus till apostlar. Apostlarna skulle representera Jesus, och därför är det naturligt att han valde män.

Det var kvinnorna som troget höll ut med honom i hans lidande medan apostlarna flydde:

Det var kvinnorna som var först vid graven tidigt på morgonen.

Jesus uppenbarade sig först för sina kvinnliga lärjungar.

Det var sedan kvinnorna som fick i uppdrag att berätta om uppståndelsen för apostlarna.

Kvinnorna har andra uppgifter i Kyrkan. Jesus liknar Kyrkan vid kroppen, som har många lemmar. Alla lemmarna är nödvändiga, men alla har inte samma uppgift. Vi ser i de bibelställen jag just citerat vissa egenskaper som kvinnorna i Jesu vänkrets hade men som var mer bristfälliga hos männen. Däremot visar det sig senare att männen - apostlarna har andra gåvor. I Apostlagärningarna kan vi t.ex. läsa om hur Petrus predikar inför folkmassorna på Pingstdagen eller hur Paulus reser runt i länderna runt Medelhavet och grundar många församlingar.

3.  Vad menas med att vara fattig i anden.

Jesus prisar dem saliga som är fattiga i anden. I Matt 5:3 står det: "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket".

De som är fattiga i anden är fattiga på egen berömmelse. De är medvetna om, att de är helt beroende av Gud.

Redan i Gamla Testamentet talas det om andlig fattigdom, särskilt i Psaltaren och i Jesaja 40-66. Guds folk är ett i världen utstött och föraktat folk. Gud tar sig an dess ödmjuka och ringa för att hjälpa dem och frälsa dem. Fattigdom sammanställs med ödmjukhet och fromhet. Ps 40:18 "Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig. Min hjälp och befriare är du. Min Gud, dröj inte".

4.  I Bibeln står det att Josef inte rörde vid Maria förrän hon hade fött Jesus? Vad menar man med "rörde"?

Jag har funderat lite och tror kanske att man här talar om sex, men Maria kunde väl inte ha haft sex med någon efter det att hon fött Jesus eller? Det låter inte så troligt att hon efter att ha fött Guds Son sedan har sex?

Det verb som används i den grekiska grundtexten översätts ofta med känna, men det kan även innebära att ha sexuell relation med någon. Av Bibeln i övrigt framgår inte att Josef skulle ha någon sexuell relation med Maria. Enligt Kyrkans tradition levde Maria hela livet som jungfru, "semper virgo".

En del protestantiska rörelser har menat att Maria haft barn tillsammans med Josef efter Jesu födelse. I Bibeln talas det om Herrens bröder. Men begreppet broder har här en vidare innebörd än hos oss. Bibeln använder samma ord för broder och kusin och andra nära släktingar. Andra menar att det står, att Josef inte rörde Maria förrän hon hade fött en son. De menar att han därefter levde samman i sexuell relation med henne. Men i det språkbruk som användes i Bibeln innebär användningen av "förrän" endast att han inte rörde henne fram till den tid då Jesus föddes. Det sägs ingenting om hur det var efter denna tid. Matteus vill med detta sätt att uttrycka sig inskärpa att Maria blivit havande utan någon människas förmedlan; alltså att det skedde genom den Helige Ande. För Matteus var inte frågeställningen om Maria hade någon sexuell relation efter att hon fött Jesus aktuell.

Katolska Kyrkans katekes skriver"Fördjupningen av kyrkans tro på Marias jungfruliga moderskap ledde henne till att bekänna Marias verkliga och ständiga jungfrulighet också då hon födde Guds Son som blivit människa.(KKK 499)

Team fråga prästen!