Guds namn


2000-04-14

Fråga:

Kära fader Daniel!


Vad står det i katolska biblar att Gud svarade Mose när han frågade vem han skulle "hälsa från"? I bibel 2000
står det "jag är". Men om nu Jahve betyder "jag är" så är ju Jahve Guds namn. Eller? Jag förstår missförståndet i
NT men när det står "jag är " eller "jag är den jag är " så måste det ju vara Jahve som är Guds namn om Jahve
betyder "jag är".

Glad Påsk!
Hälsningar

Svar:

Hej Mattias

Jag tycker du har alldeles rätt i din tolkning av "jag är". Du har den Helige Ande som upplyser dig!


Gud välsigne dig Mattias

2000-04-15

Fråga:

Vänta vänta vänta vänta. Säger du att Guds namn äR Jahve????? Varför använder katolska kyrkan inte det då???
Uttalade inte Jesus det heliga gudsnamnet någon gång när han var i något förhör??


glad påsk
förvirrad

Svar:

Jesus säger "jag är". På det viset visar han att han är Gud, samma Gud som i Gamla Testamentet sa "jag är".

Men i GT har Gud många namn: Sebaot = Gud härskarornas Gud, El Shaddai = den högste, Eloim = Gud,
Herren, Namnet mm.

Genom Jesus blir inte det viktigaste vilket namn man ger Gud utan att man åkallar honom genom Jesus; alltså
"genom Jesus Kristus vår Herre".

Vi ber i Jesu namn, alltså i honom och genom honom. Det gör vi när vi är döpta, för då är det den Helige Ande i
oss som gör Sonen och Fadern närvarande också i oss. Anden gör att vi kan be till Fadern, genom Sonen, i
Anden.
Den effektiva bönen är alltså Kristi bön i oss. Det är han som ber sin Fader i oss genom sin Ande.

Uppenbarelsen av Guds namn som Jahve i GT är inte den slutgiltiga uppenbarelsen, utan bara en bit på vägen i uppenbarelsen av Gud själv om sig själv. Den fulla uppenbarelsen får vi genom Jesus. Då är det uppenbarelsen om Gud som Fader, Son och Ande som är det sannaste sättet att be till Gud. Detta är i Ande och sanning som Jesus säger i Joh 4.

Att kalla Gud för Jahve vore för en kristen att gå tillbaka till en gammaltestamentlig tro, att be som en jude. De första kristna, däremot, la judendomen bakom som och tog ett steg vidare genom att acceptera Jesus som Messias = Kristus som GT-profetiorna förkunnade, den som skulle ge profetiorna och alla Guds ord i GT deras fulla innebörd.

Team fråga prästen!