(2002-05-10)

Att äta djur?

Katolska Kyrkans Katekes:

Så här skriver Katolska Kyrkans Katekes:
2418Det strider mot människans värdighet att onödigtvis utsätta djur för lidande eller slösa med deras liv. Det är likaså ovärdigt att på dem ge ut pengar som företrädesvis borde användas för att lindra människors elände. Man kan tycka om djur; men man bör inte rikta den kärlek till dem vilken man enbart är skyldig att ge människor, som är personer.
är det inte att slösa med djurs liv och att onödigtvis utsätta dem för lidande när man industriellt dödar och äter dem?
Stora delar av hinduiska Indien lever ju helt vegetariskt utan problem.
Mvh, /Henrik

Jag sympatiserar med din syn, men menar ändå, att den inte kan påtvingas alla människor. Att äta grönsaker och spannmål betyder ju också att döda - visserligen vegetariskt liv, men ändå liv.

Hoppas att mänskligheten mer och mer övergår till växtnäring - åtminstone i vår del av världen som har en överflöd av valmöjligheter. För andra delar av jorden kan frågan ställa sig annorlunda, t.ex. eskimoerna som inte kan odla spannmål mfl.

Team fråga prästen!