Djurförsök, djurtransporter och slakterier

(2002-10-12)

Fråga

Hejsan!!
Jag håller på med ett projektarbete i skolan om hotade djur. Jag undersöker hur långt människan är beredd att gå för att få så bra och billig mat och medicin som möjligt. Det ingår också hur detta går ut över djuren med tanke på djurförsök och dåliga djurtransporter till slakterier, för att allt ska bli så billigt som möjligt. Jag hade tänkt fråga dig hur du och den katolska kyrkan ser på detta, med tanke på djurens rätt. Vad har djuren för värde jämfört med människan och vad har vi för rätt att ställa oss över dem?? Vad skulle ni vilja göra för att djurtransporter och slakterier ska bli bättre för djurens skull??
Jag vore jättetacksam för svar på mina frågor och gärna lite tips på hur religionen är ihopkopplad med dessa etiska frågor! Hälsningar och tack på förhand
Maria

Svar

Hej Maria!
Grunden till den kristna synen på allt skapat har du i Bibelns första kapitlen. Där sägs det att "Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem". Allt annat skapat gav han i människans vård. Det betyder att vi mycket väl får använda naturen, men också vårda den. Vad en god omvårdnad av naturen innebär, kan skifta från tid till tid och kultur till kultur. Människor som lever nära naturen har alltid förstått, att både ta från och ge till naturen. Denna harmoni håller vi moderna människor på att utrota, oftast av krasst ekonomiska skäl. Samtidigt tycker jag mig märka en annan trend. Mer och mer upphöjer man naturen och särskilt djuren till nästan mänskliga varelser. Det anser jag vara lika fel. Vissa former av djurplågeri är typiskt moderna: Stora hundar i trånga stadsbostäder, vilda rovdjur i burar där de inte hör hemma, orimlig djurhållning i former som endast dikteras av ekonomin, djurtransporter, även viss djurmärkning och observationer. Jag har inte närmare arbetat med djurskydd. Vad jag här säger är inte "kyrkans syn", utan min egen. Vissa ingrepp i naturen och därmed också djuren livsbetingelser är säkert nödvändiga. Var gränsen går får väl den allmänna opinionen avgöra. En punkt är jag rätt bestämd på: gärna skydd för djuren, men först rättvisa och fred åt alla människor.

Team fråga prästen!