Djurförsök, bra eller dåligt??

(2003-10-17)

Fråga

Hej
Vad tycker du om djurförsök???

Ingela

Svar

Enligt katolskt syn kan djur inte ha rättigheter, eftersom de inte är personer och enbart sådana kan ha rättigheter. Men - och detta är viktigt - vi människor har skyldigheter. När Gud skapade människan gav han henne i uppdrag att "råda" över allting. Hon fick använda, utveckla, men inte förstöra skapelsen. Hon har ansvar för den. Därav följer att varje ingrepp behöver skäl, små ingrepp mindre skäl, större ingrepp större skäl. Som god förvaltare måste människan ständigt avväga sina handligar för det allmänna bästa - till vilket också djur, växter och allt annat hör. I praktiska, konkreta frågor kan lätt tvister uppstå, vad som bäst gagnar det allmänna bästa. Platta ekonomiska aspekter väger inte tungt i dessa avgöranden. Utöver dessa allmänna principer måste hänsyn tas till rangordningen i värde som naturen visar: Växter står högre än stenar. Djur står högre än växter. Härav följer, att det krävs mycket tunga skäl för att skada eller döda djur. Enbart om mycket höga värden - mänskors liv och hälsa - står på spel kan vissa djurförsök rättfärdigas och även då enbart om sökta resultat inte kan nås på annat sätt. Igen: ekonomiska aspekter har liten eller ingen vikt alls.

Team fråga prästen!