Vad tycker ni om djurförsök?

(10-11-22)

Fråga

Vad tycker ni om djurförsök? är det bra eller dåligt?

Svar

Jag börjar mitt svar på din fråga litet annorlunda. Enligt katolskt syn kan djur inte ha rättigheter, eftersom de inte är personer och enbart sådana kan ha rättigheter. Men - och detta är viktigt - vi människor har skyldigheter. I praktiken syftar de åt samma håll: att skydda hela skapelsen och speciellt djuren. När Gud skapade människan gav han henne i uppdrag att "råda"över allting. Hon fick använda, utveckla, men inte förstöra skapelsen.

Hon har ansvar för den. Därav följer att varje ingrepp behöver ett skäl, små ingrepp mindre skäl, större ingrepp större skäl. Som god förvaltare måste människan ständigt väga för- och nackdelar av sina handligar för det allmänna bästa - till vilket också djur, växter och allt annat hör. I praktiska, konkreta frågor kan lätt tvister uppstå, vad som gagnar det allmänna bästa. Platta ekonomiska aspekter väger inte tungt i dessa avgöranden.

Nu får du själv bedöma om djurförsök för t.ex. utprovning av smink,

eller framställning av livsviktig medicin är etiskt godtagbara eller inte.