Kan en katolsk präst döpa barn som kommit till värden in vitro?

2010-07-19

Fråga

Kan en katolsk präst döpa barn som kommit till värden in vitro?

Svar

 

Oberoende av hur barnet kom till kan det döpas, om det finns förutsättningar/ föräldrar/ vårdare som ger en möjlighet att det eviga livet som barnet får i dopet kan utvecklas.

Team fråga prästen