Får man skydda sina anhöriga och barn

(2011-10-20)

Fråga

En fråga i många länder är det diktatur och där måste man i bland skydda sina nära och kära från maktens våld har man rätt att försvara sig med våld enligt bibeln.
Jag fick själv denna fråga av en person från Iran . Jag sade gud förstår nog dig om du skyddar dina anhöriga, dina barn men gör allt i din makt för att inte döda
.

Svar

I ljuset av Katolska kyrkans sätt att se på självförsvar tycker jag att du svarade bra. Det kan till och med vara så att vi i vissa lägen är moraliskt skyldiga att försvara de som inte kan försvara sig själv, som exempelvis våra barn. Det är dock endast moraliskt försvarbart att agera med våld om man använder så lite våld som möjligt. I värsta fall kan det dock innebära att angriparen dödas. Det är alltid risken med våld och en viktig anledning att alltid överväga icke-våldsmetoder i första hand. Våld föder våld och kan aldrig väljas i första hand.

Hur stämmer det med det femte budet, du skall icke dräpa? Eller Jesus egna exempel från Johannesevangeliet 18:11, då Jesus hindrar Petrus från att försvara honom med orden "Stick svärdet i skidan". Gud har genom sin son Jesus Kristus gett oss ett exempel, en ledstjärna för våra egna liv. Genom att följa Jesus kan vi få kraften och modet att möta våld med icke-våld, och det är alltid rätt. Guds vilja är att vi möter alla med kärlek, även de som hotar oss och våra familjer till livet.

Mer om rätten att försvara sig finns bland annat att läsa i Katolska Kyrkans Katekes, särskilt i avsnitten 2263-2265.

Team fråga prästen!