Frågor om åldrande, vård, omsorg och handikapp

Skriva fråga/frågor

Vilken syn har katolikerna på sociala och kulturella företeelser, likheter och olikheter, när det gäller hälsa, sjukdom, åldrande eller handikapp? (2010-06-05)
Vilka uppfattningar har katolikerna om läkarrollen/sjukrollen och vårt svenska system för vård och omsorg? (2010-06-05)
Kullturell omvårdnad på sjukhus eller vårdhem(2006-03-04)
Vård vid livets slutskede2(2005-02-05)
Två korta frågor handikapp och fosterdaignostik(2005-02-05)
Frågor från en undersköterska(2004-01-02)
Vård i livets slutskede(2003-04-13)
Hur ser katolska kyrkan på aktiv dödshjälp?(2002-10-26)(2003-01-13)
Hur ser katolska kyrkan på patientens vilja - hur stor frihet ska patienten få, t ex vad gäller utskrivning o dyl? (2002-10-26)(2003-01-13)
Hur ser katolska kyrkan äldrevården och dess nutida brister?  (2002-10-26)(2003-01-13)
Vad gör ni för handikappade? (2002-07-21)
Jag undrar vad ni anser att hälsa innebär, vad är det som gör att ni som katoliker mår bra? När man är sjuk hur ser ni på olika behandlingar, är det tillåtet? Vem sköter omvårnaden och omsorgen? (2001-09-23)
Vad är er syn på personer med ett funktionshinder, psykisk sjukdom eller somatisk sjukdom. Har alla samma värde och ska alla ha samma hjälp och rättigheter? (2000-06-12)
Hur tycker katoliker att samhällets gamla och sjuka ska tas omhand? Av familjen eller av den "kollektiva" vården?
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster