Frågor om Jehovas Vittnen

Skriva fråga/frågor

Vad är Jehovas Vittnen? (2013-01-08)

Jag undrar hur Jehovas Vittnen ser på hälsan, vård och omsorg? (2010-11-30)

Pedofiler, "Jehovas vittne"(2003-04-18)

Evigt liv i himmelen eller på jorden?(2003-04-13)

Jehovas vittnens bibeltolkning (2003-02-09)

Jehovas vittne igen (2003-01-25)

Jehovas vittnen och skolan  (2003-01-09)

Jehovas Vittnen en sekt??  (2002-12-11)
Jehova  (2002-10-26)

Om det är så att Paulus, Matteus och de andra författaren skrev Kyrios och inte Guds namn så är det fel att byta ut Kyrios med tetragrammaton. Kanske använde de Guds namn när de talade om honom ??Jag vet att man har hittat brev skickade mellan "vanliga judar" där Guds namn används... (2001-10-21)

Du tycker att det är fel att översätta "Kyrios" med Guds namn Jahve/Jehova i NT. Men det är ju många av dessa bibelställen som är direkta citat från GT. Och där står ju JHWH (=Guds namn, utan vokaler) då är det väl bra att återge dessa ställen med Guds namn även i NT ?? (2001-10-15)

I mönsterbönen som du använder dagligen ber du....må ditt NAMN bli helgat!! eller Rom 10:13.."ty var och en som åkallar herrens NAMN han skall vara frälst". Det måste ju innebära ett namn och inte ngn titel (2001-07-14)

Jag har läst omfattande inskickade mail där du bara försöker komma ifrån att namnet JHWH står skrivet i kyrkor, Kopparmärra i Gbg mm .. nä du försöker nog inte komma ifrån att det står skrivet.. men att det är Guds namn !!! (2001-07-14)

I den kristna Bibeln och den katolska står det i början på Johannes evangeliet "Ordet var gud". Medan det i Jehovas vittnens bibel står "Ordet var en gud". (2001-04-22)
Jag har frigjort mig från Jehovas vittnen och deras totalt förvirrade lära så längtar jag tillbaka dit jag kände mig väldig trygg som barn och nu har jag mycket att fråga om Katolska kyrkan. (2000-11-02)

Finns det några bra länkar till sidor om Jehovas Vittnen? (2000-10-11)

Jag undrar för det första varför Jehovas vittnen inte firar födelsedagar, emedan vi kristna firar detta? För det andra undrar jag om de 144000? (2000-10-11)

Jag undrar hur kristna och du tolkar det som står i första korintierbrevet i kapitel 6. Det står i kapitlet att "ingen som dricker...- ingen sådan får ärva guds rike ". Jag har en diskussion med en ur Jehovas vittne om detta kapitel eftersom att han skyr homosexuella men inte alkoholen och då undrar jag om det inte borde vara det samma för de båda om de står specifikt i samma kapitel. (2000-08-30)

Tror du fader, att det går att komma i kontakt med jehovas vittnen, utan att man blir "förföljd" resten av livet? Jag skulle behöva information om vittnena ang. ett skolarbete.(2000-02-08)

Du skriver att Jehovas vittnen begår ett översättningsfel när dom översätter Guds namn med Jehova. Hur kan det stämma? Jag har nämligen uppmärksammat det namnet på många andra ställen som inte har med Jehovas vittnen att göra. Har du tex. läst bibel 2000? I den nämns Jehova. Men jag har även sett namnet i ett antal olika gamla kyrkor. (2000-01-21)

Jag undrar vad katolska kyrkan anser om de 144000 i Bibeln. Du vet förstås Jehovas Vittnens syn på det. (2000-01-09)
Jag har funderat ytterligare på det här med att Jesus = Gud . Jag tror det och även på treenigheten. Men när jag läser Evangelierna, Apostlagärningarna och Romarbreven som jag gör nu så liksom frapperas jag av hur det verkar vara som om Sonen ändå inte är lika med Fadern. (forts. från ovan om Jehovas Vittnens Bibeltolkning) (2000-01-18)

Jag undrar om du lite kort skulle kunna förklara för mig varför jag ska tro på den katolska kyrkans lära och inte Jehovas Vittnen. De verkar ha bibliska svar på alla frågor. (1999-12-29)

Jehovas Vittnen säger att vi dels lever i den sista tiden. Detta stöder de på att allt är kaos på jorden (vilket faktiskt inte stämmer) och den staty som omnämns i början av Daniels bok. De menar på att vi nått dess fötter. Hur ser den katolska kyrkan på detta? Och sedan att jorden kommer att bli ett paradis som det var meningen att det skulle bli, innan människan syndade. är detta er syn? (2000-04-2

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster