Frågor om allmän moralteologi

Skriva fråga/frågor

Hur ser katolska kyrkan på hedersrelaterat våld? (2011-11-19)

Hur ser katolska kyrkan på könsstympning?(2011-11-19)

Jesus talar om att man bör förlåta andra människor 7x70 gånger, men hade han även givet någon rådet att förlåta sin dotters eller sons mördare?(2010-12-26)

Snälla hjälp mig. Jag har levt ett liv i förnekelse och synd så länge. (2010-11-29)

Hur uppkom tanken om dödssynder och vad innebär de? (2010-10-24)

Hur ser kristendomen på könsroller, familjen, brott, straff, skatt och välgörenhet (2007-03-31)

Hur försöker Katolska Kyrkan lösa teodicéproblemet?(2007-01-14)

Finns det små och stora synder?(2006-10-15)

Föds man till mördare?(2006-03-04)

Brott och straff(2005-06-02)

Brott mot det Gudomliga Majestätet(2005-02-05)

Frågor från en undersköterska(2004-01-02)

Vad tycker kristendomen om självmord,adoptioner? (2003-02-02)

På vilka sätt visar gud sin vilja för människorna? (2002-07-23)

Hur ser ni på etik, lever ni helt efter de tio budorden eller är det mer därtill? (2002-05-12)

är det alltid synd att fria människor avsiktligt skadar andra människor och fiender? (2002-04-29)

är orena tankar en vanlig synd eller dödssynd. (2002-03-02)

Vilken av de 7 dödssynderna tycker du är värst? Beskriv i detalj.(2001-12-23)

Jag skulle vilja veta hur de sju dödssynderna skulle se ut på gammal hebreiska. Vad är bibelns använda ord - om de ens står i bibeln, har för mig att det är kyrkan som "kommit på" dom...(2001-12-23)

Vad är kyrkans inställning till människor som levt ett syndigt liv (2001-01-27)

Hur lever ni inom katolska kyrkan; i vardagslivet och i familjen? Vilka samband kan man se mellan tro och handling/leverne? (2001-01-27)

När måste man avstå från t.ex. fester m.m. ? (2001-01-20)

Varför lägger sig påven i katolikernas "sex å samlevnad"? (2000-12-05)

Jag diskuterade goda handlingar och altruism med en kamrat. Han menar att alla handlingar i grund och botten är egoistiska. Hjälper man en vän i nöd så är det därför att man själv mår dåligt av att se sin vän lida (=egoism, enligt min kamrat). Hjälper man en uteliggare är det för att man vill slippa att må dåligt av sitt onda samvete? (2000-09-11)

Vad har katoliker för regler jämfört med andra samfund (tex. om att dricka alkohol,gå på disco, homosexuallitet)? (2000-06-11)

Finns det verkligen något som heter "de sju katolska dödssynderna"? (2000-06-11)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster