Katolska Kyrkans förhållande till sin historia

2001-01-08


Fråga

Jag tänker konvertera till katolicismen men först så skulle jag vilja ha svar på några frågor om den Katolska Kyrkans historia.

1. Vad tycker den Katolska Kyrkan idag om förföljelserna den Katolska Kyrkan gjorde mot judar, protestanter etc?

2. Varför växte sig antisemitismen så starkt i den Katolska Kyrkan och finns där än idag?
Jesus, apostlarna, Jungfru Maria etc. var ju judar.

3. Vad tycker ni om påvar som Sixtus IV och Alexander VI som bara var intresserade av världslig makt, pengar och denna världens njutningar?
Ser ni dessa som värdiga efterträdare till Petrus? Dessa påvar anser jag var långt värre än fariséerna och översteprästerna på Jesu tid.

Jag skulle uppskatta ett svar så snart som möjligt.

Mikael


Svar

Hej

Jag har bett Yvonne Maria Werner som är docent i historia vid Lunds Universitet att svara på din fråga:


1. Vad tycker den Katolska Kyrkan idag om förföljelserna den Katolska Kyrkan gjorde mot judar, protestanter etc?

Den katolska kyrkan som kyrka har aldrig förföljt judar, däremot har katolska furstar och andra överhetspersoner gjort det, så exempelvis i Spanien. Dessa förföljelser hade emellertid ingen rasistisk bakgrund utan en religiöst konfessionell och politisk. Förföljelserna riktade sig mot mosaiska trosbekännare som ansågs politiskt farliga, inte mot judar som judar. Men att den tidens kyrkoledare inte reagerat tillräckligt tydligt mot dessa missförhållanden är en av de saker som tagits upp under det just avslutade jubelåret och som påven bett om förlåtelse för.

Se vidare om denna fråga på:
Påstådd antisemitism


2. Varför växte sig antisemitismen så starkt i den Katolska Kyrkan

Yvonne Maria Werner igen:
Det har aldrig funnits någon antisemitism i den katolska kyrkan. Antisemitismen är en moderns företeelse, en produkt av den nya naturvetenskapens evolutionsteorier. Den kan också ses som en frukt av den moderna nationalismen. 1800-talets judar skapade sig en egen nationalism i form av sionismen.
Rasismen har fördömts av den katolska kyrkan vid flera tillfällen liksom också nationalism och andra ideologiska -ismer. Att det sedan funnits katoliker som haft antisemitiska åsikter är en annan sak. Man kan här tala om den heliga kyrkan och hennes syndiga tjänare.

Se vidare om denna fråga på:
Påstådd antisemitism


3. Vad tycker ni om påvar som Sixtus IV och Alexander VI som bara var intresserade av världslig makt, pengar och njutningar?

Visst har det genom tiderna funnits dåliga påvar, kardinaler biskopar och andra kyrkomän. Men detta påverkar inte kyrkans helighet. Kyrkan är helig därför att Kristus är helig. Kyrkans uppgift är att föra människor till bot, omvändelse och kärlek till Gud och människor. För detta ändamål har man också ett särskilt sakrament, botens sakrament. även påvar och prelater måste bikta sig. De är ofullkomliga människor som alla vi andra. Den påvliga ofelbarheten gäller inte påven som person utan påven som Kristi ställföreträdare, när han agerar i kraft av sitt ämbete att stärka sina bröder.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster