Frågor om judendomen/kristendomen..

(2002-10-30)


Jag undrar varför den Krista kyrkan delades på 1000-talet och 1500-talet?
Vad är det för grundläggande skillnader på den Judiska och det Kristnas syn på påskfirandet?
Vad är det för likheter/skillnader på judisk och kristen syn på Gud?
Hoppas jag kan få svar på mina frågor.
Ha det bra.
Mvh Mattias

Fråga

Du förstår väl att kristendomens 2000-åriga historia inte kan sammanfattas på en sida e-post, och ännu mindre judendomens åtskilligt längre historia. Splittringen i en östlig och en västlig gren av kristendomen, och splittringen mellan katoliker och protestanter är också historiska frågor, som kräver många studier om man vill ha en hygglig uppfattning. Det bästa tycks mig vara, du slår upp en uppslagsbok - t.ex. NationalEncyklopedin som borde finnas på biblioteket - och läser igenom artiklarna om judendom, kristendom, och kanske någon hänvisning. Då får du en relativt kort sammanfattning och kan själv jämföra.

Helt kort vill jag svara också här: Judarna tror på en Gud, som har utvalt dem för att genom Messias befria hela världen från Adams och Evas skuld och dess följder. De kristna tror att denne Messias har kommit i Jesus Kristus, Guds son. Genom honom har Gud uppenbarat sig som tre personer: Fadern, Sonen och Anden. Detta kan inte judarna acceptera.
Påskfirandet har olika innebörd för judar och kristna. De förra kommer ihåg sitt uttåg ur Egypten genom Röda havet. Kristna firar Kristi uppståndelse från de döda.

Anledningen till splittringen i en öst- och en västkyrka hänger samman med romarrikets uppdelning i ett västligt rike med Rom som huvudstad och ett östligt med Konstantinopel som metropol. Anledningen till splittringen mellan katoliker och protestanter var reformationen som utlöstes genom Martin Luther, men som hade många orsaker.

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster