Vad finns det för positiva respektive negativa sidor med Koranen?


(2010-10-11)

Fråga

Hejsan,

I många muslimska länder har Koranen ett stort inflytande - den styr såväl politiken som vardagslivet.

Min fråga är: Vad finns det för positiva respektive negativa sidor med Koranen?

/Claudia

 

Svar

Hej Ursäkta det sena svaret.

Det är en jättefråga. Man skulle behöva läsa hela Koranen för att kunna svara. Så där på rak arm kan jag säga:

Positivt Koranen ger etiska riktlinjer för familjeliv och samhälle. Utan dessa regler skulle säkert många fler brott begås än om de inte funnes.

Negativt Reglerna är från 600-talet och tiden efter (den äldre Medeltiden) och appliceras ofta utan att "uppdateras" till dagens moderna värld.

Team fråga prästen!