Står det någon stans i koranen att man får döda för att behålla hedern?


(2006-03-21)

Fråga

Står det någon stans i kornanen att man får döda för att behåla hedern?

// valon

 

Svar

Står det någon stans i koranen att man får döda för att behålla hedern?

- frågan är fel ställd eftersom ordet "hedersmord" är ett västerländsk påfund. Det skulle aldrig kunna användas av en muslim eftersom de som gör det inte anser de begår något brott utan att de gör något gott, något hedervärt. Ordet mord betyder ju ett brott. Men om man frågar om det förekommer avrättningar för Allah eller för islam och om det är en heder att avrätta en person som kränkt Allah, islam eller sin familj så finns det många sådana ställen i koranen. Muhammed själv dödade ett ansenligt antal personer och uppmanade sina anhängare att göra det om det gynnade islam. Se: "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/islam15.htm Muhammed är alla muslimers ideal. Därför blir hans handlande normerande. Han behöver inte ha sagt ordagrant allt som man skall göra i olika situationer. Det räcker med hans sätt att resonera och handla för att muslimer själva skall bestämma hur de skall agera i olika lägen.

Hederstänkandet grundar sig bl.a. i koranens kvinnosyn; kvinnan är hälften så mycket värd som mannen. Hon är hans egendom och är omyndig. Bara om hon har en man som representerar henne han hon företa sig viktiga saker, t.ex. resa någonstans, avyttra egendom etc. Det kommer an på mannen att hålla ordning på sina kvinnor. Han får bruka våld mot dem för att göra det. Kan han inte klara det är han ingen god muslim och därför heller ingen man med heder. Den högsta måttstocken för hedern är att ära Allah och islam. Allt annat underordnar sig detta kriterium; familj, affärer, relationer med andra osv.

När det gäller muslimers konkreta handlande så är det inte bara koranen de följer utan sharia (islamisk lag), haditherna (berättelser om Muhammeds liv). Sharia kan t.ex. ge dödsstraff genom stening till en kvinna som haft sex utanför äktenskapet. Men det gäller inte mannen.

Här är ett tidigare svar jag givit: * Vad tycker ni om kvinnoförtrycket i den muslimska tron? "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/islam-kvinn.htm#3

Team fråga prästen!