Hur kan ni påstå att muslimer lär ut terrorism i skolorna?


(2006-01-18)

Fråga

Hur kan ni ha sådana fördomar mot Islam? Hur kan ni påstå att dom lär ut terrorism i skolorna?

Koranen säger inget om att man ska döda de som inte är Muslimer, det står att man ska försöka konvertera dem. De som är självmordsbombare har inte stöd av alla Muslimer, det är vissa som har fått för sig att Allah tycker det är rätt. Det är lika många Muslimer som kristna som tycker att mord är fel.

Jag är själv lite kristen men har vänner som är muslimer och jag kan lova att ingen, ingen (även de som gått i Islamisk skola) har någonting emot mig eller min religion. Och jag kan lova att de skulle mörda människor från västvärlden bara för att sprida religion. De har mer förståelse för de religioner som finns i min klass än vad de kristna har för hennes religion.

 

Svar

Hej

Jag tror du har helt rätt i att de flesta muslimer inte stöder våld och terrorism. Problemet är kanske hur man tolkar Koranen.

Du skrev: "Koranen säger inget om att man ska döda de som inte är Muslimer". Hur förklarar du neanstående koranverser då? ”Och döda dem (de otrogna) då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. ” (2:191). ”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (9:5) ”Kämpa mot dem! Gud skall straffa dem genom era händer och förödmjuka dem och hjälpa er till seger över dem. Och han skall läka såren i de troendes bröst och stilla vreden i deras hjärtan.” (9:14) ”Kämpa mot dem, som trots att de förr fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.” (9:29). ”Då ni möter förnekarna i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä….Om Gud ville kunde han helt vist slå ner dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter er han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves.” (47:4)

”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er…Och döda dem då var ni än möter dem…Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och alla dyrkan kan ägnas Gud…” (2:190-193). · ”Och din Herre lät änglarna framföra detta budskap till de troende: ’Se, jag är med er’ och befallde dem att inge de troende mod och tillförsikt och låta dem veta: ’Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – (Troende!) Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer”’ Detta drabbade förnekarna därför att de trotsade Gud och hans sändebud. Den som trotsar Gud och hans sändebud skall erfara att Gud straffar med stränghet….Troende! När ni möter förnekarna, som rycker fram i samlad styrka, gör då inte helt om för att fly. Den som då gör helt om – om det inte är en krigslist för att falla i en fientlig styrka i ryggen….ådrar sig Guds vrede och helvetet skall bli hans sista hemvist – ett i sanning eländigt mål!” (8:12-17).

Du skrev": "det står att man ska försöka konvertera dem". Ja, men om de inte omvänder sig eller underkastar sig islam skall de dödas.

Du skrev: "Hur kan ni påstå att dom lär ut terrorism i skolorna?" Du refererar kanske till artikel av en muslimsk författare vi har lagt ut på vår hemsida. Han skriver om koranskolor i muslimska länder, sådana skolor som fostrade och utbildade talibanerna som tog över i Afganistan och regerade där under några år innan amerkanerna bombade.

Du skrev:"De som är självmordsbombare har inte stöd av alla Muslimer". Javisst är det så. Det är mycket beklagligt att de fundamentalister som propagerar terrorism genom sin bokstavstolkning av Koranen får sådan publicitet i massmedia i väst.

Vänliga hälsningar

Team fråga prästen!