Samhälle

Vad finns det för positiva respektive negativa sidor med Koranen?(2010-10-18)

Islam är en växande religion som vinner anhängare. Vad kan det bero på?Alltså i nuläget och inte förut. (2007-06-20)

Varför är islam den störst växande religionen?Islam ökar exploxiv artat i Nordamerika och har även börjat öka i Sydamerika. (2007-04-19)

Jag undrar jag om hedersmord eller liknande brott har begåtts inom kristendomen och katolicismen . Kan hedersmord ev. komma från Romarna eftersom vi har blivit påverkade av dem? (2006-01-24) uppdaterad 6 feb

Ni kristna försöker trycka ner vår religion föratt ni känner er hotade. - Historien visar att där antalet muslimer börjat växa och sedan blivit majoritet, har så småningom islams lagar införts och dessa ger de kristna mindre rättigheter juridiskt och ekonomist. (2005-10-19)

Varför sker det kulturkrockar mellan Islam och kristendom i Sverige?(2004-01-26)

Kultur

Muslimernas vardag Varför är religionen så starkt kopplad till vardagen? Vad innebär det i dagens samhälle? (2007-02-22)

Ifrågasätter troende muslimer ibland Islams regler? Och i så fall vilka regler ifrågasätts mest? (2007-02-22)