Frågor om Jesus och Treenigheten

2001-11-07


Fråga

Hej Daniel.
Jag undrar en sak som min präst inte kan svara mig på. Hur vet man igentligen när Jesus föddes?? det står ingenstanns i bibeln ett datum.

En annan sak.jag läste i ett uppslagsverk, britanica nått hette det.och där står det att Jesus inte dog på ett kors utan en påle.

Sista frågan. hur kan gud vara en treenighet som?? jag menar.var fanns gud när jesus var på jorden.fanns det ingen gud då?? eller när jesus dog å var borta i tre dagar.fanns det ingen gud då?? skulle inte världen gå under då?? å under pingstdagen.när lärjungarna fick en del av anden.vart dom gudomliga då??
Tack på förhand å jag hoppas du kan svara på dom här frågorna/.Norbert

Svar

Hej
Du skrev:
- Jag undrar en sak som min präst inte kan svara mig på.hur vet man egentligen när Jesus föddes?? det står ingenstans i bibeln ett datum...

På den tiden använde man inte datum som vi gör idag. Man hade ju inte Jesu födelse som år noll att utgå ifrån. Det fanns då andra viktiga personers liv att utgå ifrån. Det var de politiska härskarnas regeringsår och den religiösa hierarkins ämbetstider. I Lukasevangeliet står det:

Det finns många exempel på detta sätt att räkna tidpunkter i Bibeln t.ex. i Daniels bok:

För det mesta är inte en speciell dag det viktiga utan under vilket år det sker. Det gäller i ännu högre grad för Jesu födelse eftersom han enligt Bibeln är den evige Guden som kommer in i tiden. Han är tidlös, för i evigheten finns ingen tid. Tiden existerar bara här i världen. För Lukas har det alltså inte varit viktigt att säga vilket datum det skedde på.

För oss kristna betyder det att vi kan fira hans födelse när som helst. Gud är nämligen sedan Jesu födelse närvarande med hela sitt väsen och hela sitt mysterium i varje stund. När som helst kan vi därför ihågkomma att han kommer in i tiden. Vi kan alltså välja vilket datum som helst för att fira det. Den tidiga Kyrkan valde solens dag för att det står om Jesus att han är den sanna solen som går upp för oss människor och som skall lysa upp i vårt andliga och existentiella mörker:

Det som romarna med solfestfirandet förebådat får i Kristus sin verkliga mening. Det som varit ofullkomligt i deras solkult blir renat genom att förlägga festen till den dagen. Och det som var ett uttryck för en sann längtan efter Guds eget ljus blir upphöjt och förklarat på det viset. Alla religioner har nämligen, som vi ser det, bitar av sanning i sig. Alla dessa bitar blir i Kristus renade och fullbordade.

- En annan sak.jag läste i ett uppslagsverk, britanica nått hette det.och där står det att Jesus inte dog på ett kors utan en påle.

I evangelierna står det att han blev upphängd på trä. De svenska översättarna har översatt det med träpåle för att de menar att trä innebär att ordet påle är underförstått.

Men ordet trä är mycket viktigt i Bibeln. När det förekommer har det ofta en djupare profetisk betydelse:

Det var ett träd i paradiset, livets träd:

Genom en ark av trä rädda Noa de levande varelserna under syndafloden:

Profeten Elisha använder en träbit symboliskt visar på frälsningen:

Det finns flera ställen i GT. Korset fullbordar alla dessa liksom profetior fullbordas av sin fulla betydelse. Men paradisets träd är den vanligaste referensen till korsets trä. För på korset föds mänskligheten på nytt: Från detta trä kommer liv. Så var den sanna innebörden i livets träd i paradiset (om Adam och Eva skulle ha lytt Gud).

Det finns väl dokumenterat att romarna använde korsfästelse som en metod att avrätta folk. Man hade i Jesu fall förmodligen en påle uppsatt och sedan lät man Jesus bära, inte hela korset till Golgata, utan bara tvärbalken. Han skulle inte ha kunnat bära hela som var för tungt. Sedan satte man på tvärbalken på pålen och det blev ett kors. Detta var ett vanligt sätt. Det finns ingen anledning att förmoda att det skulle ha skett på ett annat sätt i fallet med Jesus.

- Sista frågan.. hur kan gud vara en treenighet som?? jag menar.var fanns gud när jesus var på jorden.fanns det ingen gud då?? eller när jesus dog å var borta i tre dagar.fanns det ingen gud då?? skulle inte världen gå under då?? å under pingstdagen.när lärjungarna fick en del av anden.vart dom gudomliga då??

Om Gud är en Gud i tre personer så kan Gud Fader finnas i himlen (i evighetens dimension) medan Jesus Sonen (också Gud) är på jorden. När Jesus dog så dog bara den mänskliga naturen i Jesus, inte den gudomliga, alltså Sonen. Sonen som person upplevde döden i den mänskliga natur han "bodde" i. Jesu psyke var mänskligt liksom hans kropp. Därför kunde den andra personen i Treenigheten "dö" i Jesus. Men han dog inte utan gick bara igenom allt vad den mänskliga döden innebär. Bara Jesu kropp och mänskliga psyke dog.


På Pingstdagen blev lärjungarna delaktiga i Guds egen gudomliga natur och fick därför uppståndelsens frö i sig, alltså Anden, som också är Gud - den tredje personen i Treenigheten. Denna ande lever i dem som är döpta och upphöjer den mänskliga naturen hos oss så att vi kan leva ett med Gud. Det innebär t.ex. att ha hans sätt att tänka och besluta. För det inspirerar han oss genom Anden som bor i oss.

Det finns många Bibelställen i NT som utrycker detta:

T.ex. i Filipperbrevet:

I Romarbrevet står det att Anden ber i oss med ohörbara suckar:

I Galaterbrevet står det om Andens frukter:

I Jesajas bok står det om Andens gåvor:

De andliga nådegåvorna i Första Korintierbrevet kapitel 12-14 är också ett uttryck för denna närvaro; t.ex.:

Mycket i NT vittnar alltså om att Gud bor i den döpta människan genom den Helige Ande. De kristna gör därför Gud närvarande om de samverkar med Andens inspiration.

Team fråga prästen!
HEM UPP