Frågor om Jesus och kyrkan

2001-09-17


Fråga

Frågor till skolarbete
1. Kunde Jesus skriva och läsa?
2. Varför fanns Jesus?
3. När byggdes den första kyrkan?
4. När/varför kom kristendomen?
5. Varför heter det kyrka?
6. Varför finns det präster och kyrkor?
7. Varför finns det olika religioner?
mvh/vicke

Svar

1. Kunde Jesus skriva och läsa?

Ja, det kunde han. Det finns flera ställen i evangelierna som talar om det. I Lukasevangeliet kap 4 vers 16-22 talas det om hur han läser i Nasarets synagoga:

2. Varför fanns Jesus?

När Jesus, Guds Son, kom ner till jorden fullbordades profetior ur Gamla Testamentet om Förlossaren som skulle komma, Messias. Judarna erkände honom inte som Messias, utan de väntar fortfarande på att han ska komma. Genom att Jesus, Guds Son, kom ner till oss och blev människa och levde mitt ibland oss kunde han på ett påtagligt sätt visa oss vad kärlek och barmhärtighet är för något. Det dubbla kärleksbudet som sammanfattar 10 Guds bud: Att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Jesus "förlossade" oss från synden genom att ta våra synder på sig när han korsfästes och dog för oss.

3. När byggdes den första kyrkan?

Man brukar säga att Kyrkan är Kristi Kropp och att vi är de levande stenar den är uppbyggd av. Den första Kyrkan var alltså de små grupper kristna som samlades i hemmen för att be och fira nattvarden, såsom Jesus hade sagt att man skulle göra. När antalet kristna växte, trots de svåra förföljelserna, så räckte inte hemmen till utan man fick bygga "kyrkor" att samlas i. Kyrkan är en, men man samlas i kyrkor, stora och små. En av de första kyrkorna kan Petrus' hem i Kafarnaum ha varit. På väggarna till huset har man funnit graffitis: "Petrus bed för oss" och "Kristus bed för oss". Under utgrävningar på 1980 talet har man funnit en åttakantig kyrka från omkring år 400. Inuti denna låg vad man tror var aposteln Petrus hus. Där samlades förmodligen kristna så tidigt som år 75. Några kilometer väster om Kafarnaum ligger Tabgha. Där mättade Jesus femtusen personer med två fiskar och fem kornbröd som han välsignat. En första kyrka byggdes i Tabgha på 300-talet. Från infarten till kyrkan leder en gångväg ner till Gennesarets sjö. Där ligger Petruskyrkan (primatskyrkan eller Mensa Christi), som också byggdes på 300-talet. Man tror, att den uppståndne Jesus träffade Petrus på den platsen och uppmanade honom: "Föd mina lamm". Men en kyrka som jag tror är ännu äldre är Caenaculum i Jerusalem. Det var den matsal i övervåningen till ett bostadshus där Jesus firade den sista nattvarden med sina lärjungar - alltså den första mässan. Lärjungarna fortsatte sedan att fira mässan där. Det var där de på Pingstdagen mottog den helige Ande när de var samlade i bön tillsammans med Maris Jesu mor. Så småningom gjorde denna matsal om till kyrka. Den tidigaste kyrkostrukturen man har hittat på platsen är den s.k. Heliga Sions basilika från 300-talet.
I Rom finns en kyrka som heter San Clemente. Den var ursprungligen påven Clemens I bostad. Han var den tredje påven efter Petrus och var påve 88-97. I hans bostad firade de kristna gudstjänst och så småningom byggdes den ut till att bli en kyrkobyggnad som är från 300-talet. I Damaskus i Syrien finns "Ananias hus". Det är det hus där Saul döptes och blev Paul - Paulus. ända sedan den tiden har huset använts som kyrka. Kyrkan står kvar än idag. I Kerala i Indien finns flera kyrkor från omkring år 70. Dit kom nämligen aposteln Thomas med evangeliet.

4. När/varför kom kristendomen?

Av de föregående svaren förstår du nog att kristendomen kom i samband med att Jesus Kristus, Guds Son, levde på jorden.

5. Varför heter det kyrka?

Så här står det i Nationalencyklopedin:
Kyrka (ytterst av grek. kyriakon 'hörande till Herren', av kyrios 'herre', använt som substantiv (med underförstått doma 'hus') i betydelsen 'Herrens hus'). Ordet kyrka har motsvarigheter i andra germanska språk: ty. Kirche, eng. Church. De romanska språken har i stället efterbildat andra ledet: lat. ecclesia, fr. église).

6. Varför finns det präster och kyrkor?

Prästämbetet instiftades av Jesus för att:
- fira mässan (nattvarden) för de kristna för att de skulle kunna få Kristi kropp och blod som ger evigt liv:

- lösa de kristna från deras synder:

-förkunna evangeliet och döpa alla människor:

- Leda de kristna: Jesus är herden och vi är får i hans hjord. Prästerna skall göra Jesus den Gode herden närvarande för de kristna:

7. Varför finns det olika religioner?

I människans inre har det alltid funnits en längtan att söka efter sitt ursprung och det har tagit sig olika sätt att uttrycka det, att ge det namn


Team fråga prästen!
HEM UPP