Judendom

2000-09-13

Fråga


Jag håller på ett arbete om judendomen i skolan, där jag har fått i uppgift att svara på två frågor:
1) Hur möter människan Gud i judendomen?
2) Hur ser människan på Gud i judendomen?
Jag har lite svårt att sätta mej in i dessa frågor och undrar om du skulle vilja hjälpa mej att svara på dessa, så att jag sedan kan dra mina egna reflektioner och dessutom lära mig något. Då skulle jag bli väldigt tacksam.
Tacksam för svar! Louise

Svar

Hej
Det bästa vore nog att du bad någon representant från judendomen att svara dig.

Kolla:
http://www.kommun.vaxjo.se/skola/katedral/KLASSRUM/re/Lankar.html Men jag skall ändå ge dig ett kort och hastigt svar som borde utvecklas mera.

1. I Judendomen är det Gud som kommer till människan genom att uppenbara sig för henne.
Det skedde t.ex. till Abraham, Mose, Samuel, profeterna m.fl. Mötet med Gud sker alltså när människan tar emot denna uppenbarelse. Därför ber judarna mycket med de ord Gud själv har gett dem. Guds ord är det han säger om sig själv och är på samma gång identiskt med honom själv. Därför möter man honom själv när man lyssnar på, eller läser hans ord.
Judarna använder också många olika ritualer. Dessa firar Guds ingripanden till det judiska folkets eller mänsklighetens fördel. De bygger också på Guds ord i Bibeln och har mycket av bibeltexter med i själva ritualerna. När en sådan ritual eller fest firas så tror man att Guds verk åter blir närvarande i firandets ögonblick. Firar man t.ex. uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet där så tror man att Gud på nytt befriar från nya former av slaveri och fångenskap som är i den tid man lever i nu när dessa händelser av Guds ingripanden i det förflutna ihågkommes. Det kan ske på ett andligt själsligt plan nu, men också på ett socialt plan.

 

2. - Gud är Skapare. Det betyder att han ger liv.
- Gud är helig. Det betyder att han inte har i sig någon brist eller något ont. Konsekvensen är att han vill att hans folk skall vara heligt. Därför måste folket leva ett liv som är enligt Guds Lag, Thoran. Guds helighet är också sådan att man inte kan närma sig Gud hur som helst. T.ex. är hans namn så heligt att bara översteprästen får uttala det. Man måste också rena sig genom olika reningsbad om man skall delat i gudstjänsten. även regler för mat gäller på grund av detta och det faktum att gudsfolket är kallat att leva heligt. Därför får inte medlemmar i folket äta vad som helst utan bara viss sorts mat som, så som jag fattar det, har syftet att markera att detta folk inte kan leva som andra folk, utan är speciellt och heligt.

- Gud är Israels Gud. Det betyder att Gud ingriper i historien och hjälper, frälser sitt folk från dess fiender och att han tar sig an sitt folk och formar det till sin ögonsten, sin egendom, sitt barn.

- Gud är domare. Det betyder att han dömer oss efter våra gärningar nu och när vi dör.

Team fråga prästen!