Judendom - Kristendom 1

2000-10-26

Fråga

Hej jag arbetar om judendomen och kristendomen och jag undrar vad de två religionernas synpunkter om gud är?
Jag undrar också hur de firar högtider?
Hoppas på svar tusen tack. Rebecka

Svar

Hej

Likheter mellan Judendom och Kristendom

Den första och absoluta övertygelsen är att Gud är en. Denna övertygelse har den kristna kyrkan (och islam) ärvt av judendomen ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.”(5 Mos 6:4) Ja, Gud är en, men det är inte någon matematisk term. Han är en kärlekens enhet. I GT talas det i personliga termer och den gudomliga Visheten och om Guds Ande. Men först i NT talas det klart om Treenigheten:

Jesus själv säger:

och

Katolska Kyrkans Katekes nr 202
:Jesus själv bekräftar att Gud är den ”ende Herren” och att man skall älska honom av allt sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin ande och med alla sina krafter. (Mark 12:29-30) Samtidigt förklarar han att han själv är ”Herren”. (Mark 12:35-37) Att bekänna att ”Jesus är Herre” är just det som utmärker den kristna tron. Detta strider inte mot tron på den ende Guden. Att tro på den helige Ande, ”Herren och livgivaren” leder inte till splittring i den ende Guden. Fjärde Laterankonciliet: ”Vi tror fast och förklarar entydigt att det finns en enda sann Gud, oändlig och oföränderlig, obegriplig, allsmäktig och outsäglig: Fadern, Sonen och den helige Ande: tre personer, men ett enda väsen, en enda substans och en enda, absolut enhetlig natur.”

Katolska Kyrkans Katekes nr 243:
Före sin påsk förkunnar Jesus att en ”annan hjälpare” skall sändas, den helige Ande. Anden har varit med om skapelsen ända från början (1 Mos 1:2), Anden har i forna dagar talat ”genom profeterna”, Anden skall från och med nu vara hos lärjungarna och i dem (Joh 14:17), för att undervisa dem (Joh 14:26) och föra dem ”in i sanningen” (Joh 16:13). Den helige Ande uppenbaras på detta sätt som en annan gudomlig person i förhållande till Jesus och Fadern.

- Gud är Skapare. Det betyder att han ger liv.
- Gud är helig. Det betyder att han inte har i sig någon brist eller något ont. Konsekvensen är att han vill att hans folk skall vara heligt. Därför måste folket leva ett liv som är enligt Guds Lag, Thoran. Guds helighet är också sådan att man inte kan närma sig Gud hur som helst. T.ex. är hans namn så heligt att bara översteprästen får uttala det. Man måste också rena sig genom olika reningsbad om man skall delat i gudstjänsten. även regler för mat gäller på grund av detta och det faktum att gudsfolket är kallat att leva heligt. Därför får inte medlemmar i folket äta vad som helst utan bara viss sorts mat som, så som jag fattar det, har syftet att markera att detta folk inte kan leva som andra folk, utan är speciellt och heligt.
- Gud är Israels Gud. Det betyder att Gud ingriper i historien och hjälper, frälser sitt folk från dess fiender och att han tar sig an sitt folk och formar det till sin ögonsten, sin egendom, sitt barn.
- Gud är domare. Det betyder att han dömer oss efter våra gärningar nu och när vi dör.

I Judendomen är det Gud som kommer till människan genom att uppenbara sig för henne.
Det skedde t.ex. till Abraham, Mose, Samuel, profeterna m.fl. Mötet med Gud sker alltså när människan tar emot denna uppenbarelse. Därför ber judarna mycket med de ord Gud själv har gett dem. Guds ord är det han säger om sig själv och är på samma gång identiskt med honom själv. Därför möter man honom själv när man lyssnar på, eller läser hans ord.
Judarna använder också många olika ritual. Dessa firar Guds ingripanden till det judiska folkets eller mänsklighetens fördel. De bygger också på Guds ord i Bibeln och har mycket av bibeltexter med i själva ritualerna. När en sådan ritual eller fest firas så tror man att Guds verk åter blir närvarande i firandets ögonblick. Firar man t.ex. uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet där så tror man att Gud på nytt befriar från nya former av slaveri och fångenskap som är i den tid man lever i nu när dessa händelser av Guds ingripanden i det förflutna ihågkommes. Det kan ske på ett andligt själsligt plan nu, men också på ett socialt plan.

Högtider & fester

I femte Moseboken 16 talas om de tre stora högtiderna och avslutas i verserna 16-17

Nya fester har tillkommit under Gamla Testamentets sista sekler: den stora försoningsdagen

Se även 3 Mos 23:27i-32 och 4 Mos 29:7-11.

Tempelinvigningsfesten

Purimfesten

När det gäller vilka fester som firas nu och hur är det bättre att du vänder dig till en judisk församling. Det finns en stark koppling mellan riterna i GT och i kristendomen.:

I Andra Moseboken instiftas den judiska Påsken.

(Påsk betyder: gå förbi) För oss kristna är påskalammet Jesus Kristus.(Han förs ut ur Jerusalem till Golgata för att offras som syndabocksoffret. Se ovan) När Johannes Döparen ser Jesus gå förbi säger han: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” I 1 Pet 1:18-19 står det:

(Jfr blodet som ströks på dörrposterna vid första påsken.) I den kristna Påsken är det alltså Guds Lamm, Jesus Kristus, som offras. Detta sker varje gång vi firar mässan.

Påsken

Påsken är den viktigaste festen för oss kristna. Vi förbereder oss genom fastan som börjar med Askonsdagen och varar i 40 dagar.
ISkärtorsdagskvällensmässa minns vi att Jesus tvättade lärjungarnas fötter och att han instiftade Nattvarden. Det var under den sista måltid han åt med sina lärjungar före sitt lidande. I slutet på mässan tömmer vi tabernaklet och tar bort dukarna på altaret. Alla andra dukar är också borttagna, krucifixet täckt med en lila duk, klockorna man ringer med vid Förvandlingen under mässan ringer inte förrän vid midnattsmässan.
Orgeln är också tyst. En verklig påminnelse om vår trosbekännelse: ” …pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, …
Det firas inte någon mässa före midnattsmässannatten till Påsksöndagendå vi firar Uppståndelsen.

Kyrkoåret

Vårt kyrkoår börjar medAdvent, egentligen en fastetid, sedan firar viJultiden:Juldagen – Kristi Födelse; Den heliga familjen; Maria, Guds moders högtid; Epifania – Herrens uppenbarelse (6 januari)De vise männen kommer till stallet för att hylla den nyfödde kungen; Herrens dop, söndagen efter Trettondedagen.Fastetiden:Askonsdagen (första dagen i fastan); Palmsöndagen, (avslutar fastetiden).Påsktiden:Skärtorsdagens kvällsmässa, (se ovan) Påskvakan, Påskdagen - Kristi Uppståndelse; Kristi Himmelsfärds dag, (40 dagar efter Uppståndelsen);Pingsten,(10 dagar efter himmelsfärden) den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna.

Sedan har vi också”särskilda högtider under året”: Heliga Trefaldighets Dag, söndagen efter pingst; Kristi Kropps och Blods Högtid, 2:a söndagen efter pingst; Jesu Hjärtas Dag, 3:e fredagen efter pingst; Kyndelmässodagen – Herrens frambärande i templet, 2 februari; Petrus och Paulus, apostlar, 29 juni; Kristi Förklaring, 6 augusti; Jungfru Marias Upptagning i Himmelen, 15 augusti; Birgitta av Vadstena – Sveriges skyddspatron, 7 oktober; Alla Helgons Dag, 1:a november; Alla Själars Dag, 2:a november;Kristus Konungens Dag,kyrkoårets sista söndag.

Team fråga prästen!