Judendom – kristendom 2

2000-10-25


Fråga

Hej
Hur hänger kristendomen och judendomen ihop rent historiskt?
Hur kan man beskriva det med olika exempel? Hur märks det än idag?
Hoppas på din hjälp. Tack på förhand!!!
Mikael

Svar

Hej Mikael
Jesus, som ju är kristendomens grundare, var själv jude liksom hans första lärjungar, apostlarna. Detta är själva grundstenen till den historiska kontinuiteten mellan judendomen och kristendomen.

Sedan finns det en kontinuitet i läran:

Både kristendom och judendom ser Abraham som sin fader:

(Abraham betyder ”Fader till många”.)

Så uppfattar aposteln Paulus det som själv var jude:

De kristna ser i Jesus från Nasaret den Messias som Gamla Testamentet talar om, medan judarna fortfarande väntar på Messias. Vi har alltså Gamla Testamentet gemensamt. Profetiorna i Gamla Testamentet förverkligas, som vi ser det, i Jesus:

Det finns också en stark koppling mellan riterna i GT och i kristendomen.:
I Andra Moseboken instiftas den judiska Påsken.

(Påsk betyder: gå förbi)

För oss kristna är påskalammet Jesus Kristus. När Johannes Döparen ser Jesus gå förbi säger han:

I 1 Pet 1:18-19 står det:

(Jfr blodet som ströks på dörrposterna vid första påsken.)

I den kristna Påsken är det alltså Guds Lamm, Jesus Kristus, som offras. Detta sker varje gång vi firar mässan och mässan är den viktigaste gudstjänstformen i kristendomen

.
Team fråga prästen!