Katolikernas syn på Judendomen

2001-05-01


Fråga

Hej

 Jag har några frågor angående katolikernas syn på Judendomen

1. Vad har katolicismen för syn på judarna och deras förbund med Gud?

2. Gäller det judiska förbundet med Gud fortfarande
     eller har detta ersatts av det kristna förbundet med Gud genom Jesu död på korset?

3. Vad finns det för dialog mellan judar och katoliker i Sverige och världen?

4. Jag undrar också om det finns några grundkurser om katolicismen i Stockholm,
     eftersom jag är intresserad av att lära mig mer om den.

      Tackar på förhand för era svar.
           Anna Lena.


Svar

Hej
Jag bad pater Klaus Dietz från Jesuiterna i Uppsala hjälpa mig med svaret.
Se nedan.


1. Vad har katolicismen för syn på judarna och deras förbund med Gud?

Gud har slutit ett förbund med judarna som aldrig har brutits av Gud. Det är fortfarande ett förbund som gäller. I Jesus Kristus har Gud slutit ett nytt förbund. Båda förbund är giltiga. Hur de förhåller sig till varandra är en knepig teologisk fråga.
Se Romarbrevet 9-11 och många uttalanden av påven Johannes Paulus II.


2. Gäller det judiska förbundet med Gud fortfarande eller har detta ersatts av det kristna förbundet med Gud genom Jesu död på korset?

Se nr 1


3. Vad finns det för dialog mellan judar och katoliker i Sverige och världen?

Mycket! "Samarbetsrådet för Judar och Kristna" är dialoggruppen som bl.a. har en tidskrift "Dialog" . Det tillhör den världsomfattande organisationen "International Council of Christians and Jews". I Lunds universitet finns en lärostol för Judaistik (inom teologiska fakulteten), och jag tror, också i åbo akademi. Internationellt förekommer mycket dialog mellan de båda religionerna. Fråga överrabbinen Morton Narrowe  (tel. 66 39 524)


4. Jag undrar också om det finns några grundkurser om katolicismen i Stockholm, eftersom jag är intresserad av att lära mig mer om den.

Rekommenderas "Katolska kyrkans liv och lära" med pater Bengt Almstedt i S:Ta Eugenia, kungsträdgården 12. (tel 679 57 76)


Team fråga prästen!
HEM UPP