Katolska Kyrkan i samhälletJag gör ett arbetre i skolan om katolsksamhällslära!
Jag vet inget om detta och undrar om du skulle kunna hjälpa mig!
mina frågor är följande:
1. Vad har katoliken för ursprung? har den sitt ursprung ur en konflikt i samhället?
2. Hur vill de förändra samhället? Hur ser det perfekta samhället ut?
3. Vad har de för människosyn?
4. Vad är det mest typiska för katoliken?
5. Har kotoliken förändrats något under historiens lopp?
6. Vilken samhällsgrupp tror på katoliken?
7. Finns det något parti eller grupp som står för katolikens värderingar?
8. Vilken betydelse har ideologin? är den aktuell eller förlegad?
Skulle bli väldigt tacksam om du ville hjälpa mig med dessa frågor.
Tack på förhand MVH:Nina


Här kommer svar på dina frågor.
1 .Vad har katoliken för ursprung? har den sitt ursprung ur en konflikt i samhället?
Den katolska kyrkan, alltså den vars medlemmar kallas katoliker, grundades av Kristus själv. När han valde ut sina
apostlar, plockade han ut Simon och ändrade hans namn till Petrus. Vi säger ofta Simon Petrus. Petrus betyder
klippa. I Matteusevangeliet kap 16 vers 18 kan man läsa: "Och jag (Jesus) säger dig att du är Petrus, Klippan, och på
den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. …"

 

2. Hur vill de förändra samhället? Hur ser det perfekta samhället ut?
Det perfekta samhället är kärlekens, det som Kristus förkunnade: att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig
själv. I evangelierna visar oss Kristus hur vi borde leva. Han gör det klart och tydligt med många exempel. Detta ska
vara målet, sen är det en annan sak att vi människor är svaga och inte lever som vi lär.

 

3. Vad har de för människosyn?
Alla människor är skapade till Guds avbild. Det betyder att alla människor har lika värde, oavsett kön, färg,
samhällsställning, intelligens, kapacitet.

 

4.Vad är det mest typiska för katoliken?
Det mest typiska för katoliken? Det var inte lätt att svara på. Katoliker finns överallt i världen och de har mycket olika traditioner och kulturer. ändå tror jag att det är att kunna få komma till kyrkan och ta emot Jesus Kristus i
nattvarden.

 

5. Har kotoliken förändrats något under historiens lopp?
Alla och allt förändras ju något under historiens lopp, men kärnan, tron är densamma: att Jesus Kristus är Guds Son,
sann gud och sann människa, att Han för vår frälsnings skull har dött för oss på korset, återuppstått på tredje dagen
(Påsken), uppstigit till himmelen, och sänt oss den helige Ande (Pingsten).

 

6. Vilken samhällsgrupp tror på katoliken?
Det finns katoliker i alla samhällsgrupper.

 

7. Finns det något parti eller grupp som står för katolikens värderingar?
åtminstone i Sverige finns det inte något katolskt parti, men det finns naturligtvis grupper som är särskilt aktiva
inom kyrkan. Vi har "Caritas" som är katolska kyrkans hjälporganisation och internationellt är den till och med
större än Röda Korset.

 

8. Vilken betydelse har ideologin? är den aktuell eller förlegad?
Evangeliet "det glada budskapet", kärlekens budskap blir aldrig förlegat.

Team fråga prästen!