Hur ser katolska kyrkan på könsstympning

(2011-10-19)

Fråga

Hur ser ni på kvinnlig könsstympning? och vet du hur judendomen och islam ser på det?

Svar

Från ett dokument från Socialstyrelsen från 2005 kan vi läsa: "I december 2005 undertecknade representanter för Sveriges imamråd, koptiska ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och Sveriges kristna råd uttalanden mot kvinnlig könsstympning. I dokumenten tas tydligt avstånd från alla former av kvinnlig könsstympning och man uttalar sitt stöd för den svenska nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning."

Av detta kan vi alltså se att vi katoliker tillsammans med många kristna samfund i Sverige och Sveriges imamråd (som samlar Sveriges muslimska ledare) tar definitivt och kategoriskt avstånd från kvinnlig könsstympning.

Jag tycker att det är värt att citera vår biskop Anders Arborelius OCD text i sitt uttalande från 2005 om kvinnlig könsstympning: "Ingreppet är en djupgående kränkning av den enskilda personens integritet och kan leda till svåra fysiska och psykiska lidanden. Kvinnlig könsstympning har inget med religion att göra, utan bottnar i kulturella föreställningar."

Team fråga prästen!