15 frågor till en katolska präst om, skapelsen, etik och moral

(2002-11-14)

Frågor

Hej fader!
Vi är några elever som arbetar om katolska kyrkan, och skulle vilja ha svar på några frågor.
1. Hur skapades världen?
2. Hur skapades jorden?
3. Hur skapades växter, djur och människor?
4. Kan man påvisa någon utveckling, mikroevolution(liten) makroevolution(stor)?
5. Vad styr utvecklingen på jorden?
6. Vilka arvsanlag får en människa?
7. Vilka arvsanlag får mina eventuella barn?
8. Vad anser ni om kloning?
9. Vad anser ni om genmanipulation?
10. Vad anser ni om att transplatera djurorgan till människor?
11. Vad anser ni om genförändrad mat?
12. Finns det andra krafter som styr vilka egenskaper en människa får?
13. Varför finns det kvinnligt respektive manligt?
14. Vad skiljer kvinnligt åt ifrån manligt?
15. Har kvinnor samma rättigheter och skyldigheter som män?
Vi skulle vara tacksamma om vi fick svar på så många frågor som möjligt, och inom en snar framtid.
Tack på förhand!

Svar


Jag svarar på dina frågor nummerordning.

1. Hur skapades världen?
2. Hur skapades jorden?
3. Hur skapades växter, djur och människor?
4. Kan man påvisa någon utveckling, mikroevolution(liten) makroevolution(stor)?
1.-4. Världen/jorden skapades av Gud ur ingenting - annars skulle det endast vara en utformning av något redan befintligt, ingen skapelse. Bibelns första kapitel berättar ATT världen skapades - i färgstarka orientaliska bilder.
Naturvetenskapen ger oss kunskap HUR världen skapades och fortfarande skapas. "Big bang", utvecklingsteorin, genforskning, mm går väl att förena med tron på Gud som skapare, menar jag.

top

5. Vad styr utvecklingen på jorden?
5. Vem styr människans, djurens utveckling? Vi svarar: gener, yttre förhållanden m.fl. Samma gäller hela världens styrning. Den är mycket komplicerat samspel mellan ofantligt många faktorer. Vetenskapen vet endast om en bråckdel av dem fast den har gjort så oerhört stora upptäckter. Till slut, menar vi, styr Gud "himmel och jord" men genom ot

top
aliga mellanorsaker.

6. Vilka arvsanlag får en människa?
7. Vilka arvsanlag får mina eventuella barn?
6-7. Det får du fråga en biolog/medicinare.

top

8. Vad anser ni om kloning?
8. Kloning som reproduktiv metod för levande varelser kan vara en hjälp. Gäller det människor är metoden alldeles för ny och oprövad för att riskera mänskligt liv. I det flesta länderna är kloning av människor förbjuden, åtminstone tills vidare.

top

9. Vad anser ni om genmanipulation?
9. Det jag sade om kloning gäller i viss mån också genmanipulation. Man vet för litet än för att använda den på människan. Men vi får vänta och följa forskningen.

top

10. Vad anser ni om att transplatera djurorgan till människor?
10. Ur etiskt synvinkel föreligger knappast något hinder. Bedömningen måste väga de kliniska riskerna mot den eftersträvade effekten och överlåtas åt läkarna.

top

11. Vad anser ni om genförändrad mat?
11. Varför inte använda genmanipulerat mat, om det inte skadar varken människan eller naturen. Också här har vetenskapsmännen den konkreta bedömningen. även ekonomiska intressen kan mycket väl vägas in, men får inte vara avgörande.

top

12. Finns det andra krafter som styr vilka egenskaper en människa får?
12. Omgivningen, uppfostran mm. spelar säkert en stor roll.

top

13. Varför finns det kvinnligt respektive manligt?
13. Människan är skapad som en, som man och kvinna, som det står i Bibelns första kapitel. Uppenbarligen står dessa i fruktbarhetens tjänst för att ge livet vidare.

top

14. Vad skiljer kvinnligt åt ifrån manligt?
14. Biologin och psykologin ger oss en rätt omfattande bild.

top

15. Har kvinnor samma rättigheter och skyldigheter som män?
15. Som fria personer har män ocvh kvinnor samma rättigheter och skyldigheter. FN-deklarationen anger de viktigaste. Inför lagen är alla lika. Såsom män, resp. kvinnor har de dock därutöver speciella rättigheter och skyldigheter, t.ex. har kvinnor rätt till en god förlossningsvård, men behöver i allmänhet inte göra värnplikt.

top

Låt mig avsluta med en liten kommentar. Jag är inte nöjd med mina svar. De hänger för mycket i luften och är isolerade från varann. Era frågor är viktiga och fundamentala. För att svara, borde först en grund läggas där de enskilda frågorna kan få sin förankring. Låt mig försöka med några streck.

Enligt kristet/katolskt tänkande står Gud över allting som skapare och bevarare. Ingenting är eller sker utan hans kännedom och vilja. Därmed dock inte sagt att han gör allting direkt. Som avancerade datorer kan bemöta problem de stöter på, så förändrar, utvecklar och styr hela kosmos sig själv allt efter den finalitet/målinriktning den är utlagt för. Människan har som det enda tänkande varelse på jorden en central ställning i att förvalta Guds skapelse. Hon får ställa och styra, utforska och använda, allt enligt naturens lag, och hon måste redogöra för sin förvaltning. Detta ligger som bakgrund till flera av dina frågor. "Stämmer det med naturens egen ordning? är det bra för människan? ..." Etik och moral är ofta en avvägningsfråga.

Team fråga prästen!
HEM UPP