Sju frågor om sakramenten

(2002-11-14)

Frågor

Hej jag håller på med ett arbete i skolan och jag behöver massor med hjälp!!!
1. vad är det för skillnad på när en katolik konfirmerar sig och när en ortodox konfirmerar sig?
2.hur går ett dop till enligt den katolska kyrkan?
3.hur går nattvarden till. med förberedelser m.m
4.vad finns det för regler för ett äktenskap. får man skilja sig? hur går vigseln till?
5.hur går en bikt till?
6.vad innebär en prästvigning??
7. hur går de sjukas sakrament till?
det skulle vara jätte, jätte, jättesnällt om ni ville hjälpa mig med de här frågorna!!!
mvh Erika

Svar

1. Vad är det för skillnad på när en katolik konfirmerar sig och när en ortodox konfirmerar sig?
I ortodoxa kyrkan/kyrkorna meddelar man "chrismasmörjelsen" omedelbart i samband med dopet. I katolska kyrkan skall man ha fyllt 15 år för att själv kunna bekräfta sin tro/konfirmeras.

top

2.Hur går ett dop till enligt den katolska kyrkan?
Man häller tre gånger vatten över dopkandidatens huvud med orden "NN! Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn." Sedan följer smörjelsen med chrisma (blandning av olja och balsam som biskopen särskilt välsignat för ändamålet), överlämnandet av dopljuset och dopklädet. Allt sker under böner kring dopfunten. Dopet kan också meddelas genom nedsänkningen.

top

3.Hur går nattvarden till. med förberedelser m.m?
Nattvarden eller kommunionen som vi katoliker kallar den är kärnan i eukaristifirandet=mässan. Där gör kyrkan detsamma som Jesus Kristus kvällen före sitt lidande i nattvardssalen: tar bröd och säger över det "Tag och ät. Detta är min (=Jesu) kropp", och över vinet läses orden "Tag och drick. Detta är mitt blods kalk som blir utgjutet för er. Gör detta till min åminnelse." Innan dess läses en eller flera bibeltexter och alltid evangeliet.

top

4.Vad finns det för regler för ett äktenskap. får man skilja sig? hur går vigseln till?
äktenskapet har sin grund i människans natur. Därför kan alla människor gifta sig med varandra, dock på de villkor som naturen själv anger: frihet att gifta sig (inte vara bunden redan), enhet (en man med en kvinna), varaktighet för livet (oupplöslighet), fruktsamhet (att ge mänskligt liv vidare). äktenskapet är således ett livsförbund mellan två vuxna människor till ömsesidig hjälp och utveckling. För döpta kristna är det dessutom ett sakrament, dvs. en Guds hjälp för att fullkomna bådas andliga liv.
äktenskap är en total gemenskap med någon annan människa. Därigenom skiljer det sig från vänskap och kamratskap. Ger man sig själv och tar emot den andre totalt, innebär det också den person jag och den andre är om tio år, tjugo år, mm. äktenskapet varar hela livet. Skiljs paret åt, klipps äktenskapets värde sönder. Dessutom har Kristus uttryckligen varnat: "Vad Gud har fogat samman, får människan inte skilja åt". En annan aspekt för äktenskapets oupplöslighet är barnens behov av sina föräldrar. Det slutar ingalunda när barnen blir vuxna. De behöver familjen och släkten också i fortsättningern, som hela samhället behöver den. En hel del av dagens ensamhet och övergivenhet har sin upprinnelse i splittrade familjegemenskap. Där förstörs samhällets grund. Tyvärr kan separation ibland vara det mindre onda, inte minst med hänsyn på barnen. Det förekommer också i katolska kyrkan.
En annan sak är en s.k. annullatio, som betyder att ett äktenskap blir ogiltigförklarat när man upptäcker att något väsentligt moment saknats från början. Då har ett äktenskap aldrig kommit till stånd. Att konstatera detta är något helt annat än att upplösa ett äktenskap.

top

5.Hur går en bikt till?
Bikten heter egentligen "försoningens sakrament". Det är detta som sker: Den ångerfulla syndaren ber Gud om förlåtelse, bekänner (=bikta) sina synder för en präst och får "avlösning/absolution". Därefter förrättar han den ålagda boten, oftast några böner.

top

6. Vad innebär en prästvigning?
Jesus själv gav sin fullmakt till Petrus och apostlarna och deras efterträdare påven och biskoparna. En biskop lägger händerna på prästkandidatens huvud och förmedlar Guds fullmakt till denne. Allt sker i en mässa under åtskilliga böner och ceremonier.

top

7. Hur går de sjukas sakrament till?
Prästen gör ett kors med olja över den sjukes panna och händer samt ber om kraft och tillfrisknande.

Team fråga prästen!
HEM UPP