Kyrkans läroämbete - påven, biskoparna


2000-02-11

Fråga:Jag undrar över alla frågor på nya ämnen som dyker upp i vårt samhälle. Vem tolkar dem för den katolska kyrkan, så att Ni har samma värderingar? Vem har rätt att ge ett svar?

Mvh,
Funderande student

Svar:

Hej

Det finns något i Kyrkan som vi kallar för "sensus fidelium" d.v.s. den känsla de troende har för vad sanningen är ifråga om något som berör tro eller moral. Därför brukar påven, innan han gör något definitivt uttalande i någon viktig fråga, först fråga världens biskopar vad katolikerna världen över anser eller tror. Sedan brukar de påvliga dokumenten också föregås av många års reflexion på de teologiska fakulteterna överallt i världen. Till sist uttalar sig påven, och då är det som representant för apostlarnas tradition och den ytterste garanten för den autentiska tolkningen av Kyrkan tro. Sedan gäller det han har sagt för hela Kyrkan.

Det kan också ske vid ett koncilium då Kyrkans alla biskopar är samlade för att avgöra viktiga tros- och moralfrågor. Konciliet publicerar ett dokument som påven har godkänt.
Därefter är det biskoparnas sak att förklara Kyrkans officiella lära för katolikerna i sina stift.

Vi tror att han kan ha en sådan funktion pga. av Jesu löfte till Petrus att han skulle styrka sina bröder i tron och för att Petrus var den förste biskopen i Rom.

Team fråga prästen!