Påvens primat

(2003-06-03)

Fråga


Jag har en fråga angående påvens primat (igen). Jag har skrivit till dig förut men det var ganska länge seda (ca 1 år). Min undran är följande: Enligt katolska kyrkan är ju påven är Petrus efterträdare, som det heter. Anledningen till detta är främst Matt 16:18 ("på denna klippa..."). Så låt oss analysera detta. Påven skall alltså vara Petrus efterträdare. är detta i meningen av vigningssuccesion? I så fall blir det problem eftersom påven måste vara död innan en ny påve väljs (inte sant?).
Alltså: Om den enda efterträdaren till aposteln Petrus är påven så kan inte nästa påve vara det. Inte i vigningssuccesions mening iallafall. Frågan är då om det finns fler efterträdare till Petrus än nuvarande påve. I så fall uppkommer naturligt frågan om varför efterträdaren i Rom just anses som "den rätte" efterträdaren. Då anför vissa argumentet att Paulus och Petrus led martyrdöden i Rom och att detta vittnesbörd skulle på något sätt göra biskopssotolen i Rom mer speciell. Visst, platsen är speciell eftersom detta hände, men vad har det att göra med Roms biskops primat. är den kopplad till PLATSEN i så hög grad? För mig är tanken mycket långsökt att primatet skulle ha att göra med detta vittnesbörd från de två apostlarna. Men visst blir platsen speciell, dock har det för mig inte mycket med biskopen i Rom att göra. Eller är det PETRUS som är det vikiga?
Problemet med detta framgår redan ovan med vigningssuccesion. Så varför säger man "Petrus efterträdare", och i vilken mening? För mig håller inte något av dessa argument för Roms primat. Tacksam för kommentarer.
Bästa Hälsningar,
Magnus

Svar


Din argumentering beträffande "vigningssuccession" är skarpsinnig. Nu är det så, att påven inte alls vigs, utan väljes av därtill av den levande påven i förväg bestämda personer (kardinalerna). Det överförs ingen fullmakt. Alla biskopar har Jesu Kristi fullmakt genom sin vigning av andra biskopar, men knuten till en bestämd delkyrka (stift). Denna begränsning tas bort genom valet av en ny påve enligt föregångarens anordning.
Rom som stad har historisk och symbolisk betydelse som dåvarande världens huvudstad. I dag kunde man tänka sig en annan ort, men vilken?
Här ligger säkert fler aspekter, men de nämnda är någon kommentar till dina tankar.

Team fråga prästen!