Vatikanens förhållande till staten Israel

2003-11-02


Fråga

Hej
Jag har nyligen tagit del av uppgifter om att Vatikanen inte erkänt staten Israel. Jag har mycket svårt att tro på uppgifterna, inte minst med tanke på den nuvarande påvens försök till försoning och uppgörelse med ett, i vissa stycken, grumligt förflutet vad gäller Katolska kyrkan och anitmenitismen.
Kan Du möjligtvis hjälpa mig med ett klargörande vad gäller denna specifika fråga om Vatikanens förhållande till staten Israel (då menar jag alltså främst ur ett politskt perspektiv). Hänvisa gärna till litteratur eller till artikel.

Med vänlig hälsning
Per

SvarJag varken kan eller vill gå in i det politiska dagsläget, utan direkt försöka svara på din fråga: Hur Vatikanen ställer sig till staten Israel. Man borde tydligt skilja mellan judar och Israeler. De första är våra förfäder i tron. Om förhållandet till dem påminner Andra Vatikankonciliet: "Kyrkan erkänner .. att hennes tro .. börjar redan hos patriarkerna, Mose och profeterna". Beträffande Kristi död säger texten tydligt, att den: "inte kan tillvitas vare sig de dåtida judarna utan åtskillnad eller de nutida" (Kyrkans förhållande till de icke-kristna religionerna, 4). Som väl bekant har påven Paul VI som den förste överherden besökt de heliga platserna 1964. I hans fotspår gick vår nuvarande påve Johannes Paulus II i fjol. När han enligt judiskt sed stoppade in en böneremsa i klagomuren, resten av det gamla Templet, väckte det stor uppmärksamhet och glädje.
En hel annan fråga är Vatikanens relation till staten Israel. Som ansvarig för katolikerna i Israel visade Vatikanen stor återhållsamhet att erkänna staten Israel trots ideliga försök från Israels sida. Anledningen var de kristnas - och andra gruppers - inskränkta rättigheter som nog lever som andra klassens medborgare i Israel. De får t.ex. inte köpa mark som det påstås i texten du skickade. Först i dec 1993 upptogs diplomatiska förbindelser. Vid åtskilliga tillfällen har både påven och Vatikanen tagit de eftersatta palestinier i försvar. Skall man sätta en sammanfattande rubrik över kyrkans förhållande till denna del av världen, kan man kanske säga: broderlig till judarna, kritisk till israeler.

Närmare uppgifter och även dokumentationen om israel finns dels på Vatikanens hemsida:
http://www.vatican.va

Team fråga prästen!