Provrörsbefruktning IVF

(2006-06-05)

Fråga

Hur ställer sig katolska kyrkan till IVF?

Svar

även om provrörsbefruktning IVF syftar till mänskligt liv, kan kyrkan ändå inte godkänna den av följande skäl: Människan är en odelbar enhet. Det betyder att mänsklig fruktbarhet är knuten till makarnas intima gemenskap. Denna närhet får inte upplösas.

Utöver detta huvudskäl mot IVF står flera moment av själva metoden emot: Man befruktar flera ägg för att öka chansen för en graviditet. Vad sker med de "överblivna" befruktade äggen som enligt katolsk syn är redan människor under utveckling? Vidare genomför man "reduktionsaborter" när flera ägg har fastnat i livmodern. även detta moment betyder att avbryta mänskligt liv under utveckling.

Ett omfattande ställningstagande till dessa frågor ger Troskongregationen i sin instruktion "Donum vitae" från 1987-02-22. Den finns tillgänglig på engelska m.fl språk på http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_en.html

En kommentar till dessa frågor ger Erwin Bischofberger i sin bok "Människovärdet vid livets gränser", Katolska Bokförlaget, andra uppl.1995.

Till hela frågekomplexet hör också det kristna perspektivet att barn alltid är en Guds gåva, inte en mänsklig rättighet, även om längtan efter barn är djupt mänsklig. I viss mån ligger också en adoption i längtans riktning.

Team fråga prästen!