Medicinsk behandling

(2002-05-09)

Hejsan!
Jag undrar vad ni har för uppfattning om medicinsk behandling och om sjukrummets utsmyckning?

Svar

All medicinsk behandling måste stå i livets tjänst, såsom läkarna uttrycker sin yrkesetos i den gamla Hippokrateseden. Enligt katolsk uppfattning är man moraliskt skyldig att använda "vanliga" behandlingar/mediciner, dock inte "extraordinära". Vad som är vanliga och extraordinära kan skifta i de olika situationerna och förändras med tiden.

Beträffande utsmyckning av sjukrummet borde hänsyn tas till patienterna. Gäller det offtentliga sjukrum, borde en viss neutral återhållsamhet råda, så att ingen känner sig kränkt. är patienterna katoliker vill de nog gärna ha ett kors i rummet. Med hänsyn och skicklighet kan man nog tillfredställa de flesta.

Team fråga prästen!