Vetenskapliga dilemma

(2003-05-08 )

Fråga

Hej
Hur ställer du dig som kristen till organtransplantationer från:
1.Djur
2. Människor med andra religioner
Motivera gärna ditt svar med biblecitat.

Svar


Att donera uppfattas allmänt som något positivt. Att donera organ är moraliskt särskilt aktningsvärt. Katolska kyrkan är därför mycket positiv till organdonationer både från djur och från andra människor. Då spelar religionen eller rasen ingen roll.
Men givetvis får varken donatorns eller mottagarens människovärde kränkas. Att ta organ utan tillstånd är brott.
Man borde propagera att fler månniskor tydligt och klart ge sitt tillstånd att organ få tas. Det finns ett s.k. 'livstestamente' man kan ha i sin plånbok och som upplyser om beslutet att skänka organ. Det borde spridas mycket mer.

Team fråga prästen!